Vrácení zboží
Prodloužili jsme dobu možnosti vrácení zboží na 60 dní
 
 • Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 60 dnů od data obdržení zásilky (nebo od obdržení poslední zásilky pocházející ze stejné objednávky). Odstoupíte-li takto od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání obyčejným balíkem, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Částka v hodnotě vráceného zboží bude poukázána poštovní poukázkou v případě platby na dobírku nebo posláním částky zpět na vaši kartu nebo váš PayPal účet, podle druhu dříve zvolené platby.

 • Pro dodržení 60 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu bonprix S.r.l., EURONOVA, P. O. Box 2, 300 71 Plzeň 71. Můžete k tomu použít také přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, který ale není povinný. Bonprix potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy

 • Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy bonprix obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Bonprix může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácené věci nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věcí, podle toho, ke které události dojde dřív.

 • Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady běžnou poštou na adresu, kterou najdete na nalepovací etiketě (ne na dobírku), nejpozději do 60 dnů od odstoupení od smlouvy. Zašlete zboží zpět spolu s vyplněnou „Kopií Dodacího listu“ (uvedením důvodu vrácení zboží viz tabulka „Důvod vrácení zboží“ pomůžete zlepšit služby bonprix), pokud možno nejlépe v původním obalu nebo v jiném vhodném obalu. Částka v hodnotě vráceného zboží bude poukázána poštovní poukázkou. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě vrácení poškozeného zboží, nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace, může bonprix uplatnit vůči Kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena Kupujícímu.

 • Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Pokud si budete přát zboží vyměnit, následujte instrukce na „Dodacím listě“ nebo se obraťte na Zákaznický servis na telefonním čísle 848 800 404. V případě, že bonprix S.r.l nerealizuje dodávku veškerého objednaného zboží v termínu do 30 dnů, má zákazník právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem.
 •  
  ZÁRUKA (REKLAMACE) bonprix ve vztahu k zákazníkovi odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou. V případě nesouladu zboží se smlouvou má zákazník, podle jeho výběru, následující práva:

  • právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

  • právo na odstranění vady opravou věci,

  • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  • právo odstoupit od smlouvy;


  přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.), a v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb.)
  Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
  Pokud by spotřebitel shledal na zakoupeném zboží vadu, má možnost obrátit se na prodávajícího na adresu [email protected] a připojit své identifikační údaje, číslo objednávky, krátký popis vady a fotografickou dokumentaci aktuálního stavu zboží.
  Následně bude spotřebitel kontaktován prodávajícím, který jej informuje o výsledku provedeného šetření.

  MIMOSOUDNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ
  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro umožnění využití mimosoudních způsobů řešení sporů podle požadavku čl. 14.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 542/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů, bonprix uvádí aktivní přípoj k platformě ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Časté dotazy

  Máte 60 dní od dodání balíku. Pokud vám byla tatáž objednávka dodána ve více zásilkách, máte 60 dní od doručení poslední zásilky.
  Po doručení vráceného zboží a jeho ověření vám vrátíme peníze v co nejkratším termínu a každopádně ne později než do 14 dní. Jakmile od vás obdržíme vrácené zboží, odešleme vám potvrzující e-mail.
  Ano, doporučujeme vám si dodací list schovat.
  Pokud chcete vyměnit velikost u již vráceného zboží, je potřeba zadat jednoduše novou objednávku. Peníze za zrušenou objednávku vám budou vráceny. Aktivací kupónu v online objednávce vám zboží doručíme zdarma.
  Naše zboží je kontrolované a ve skvělém stavu, ale pokud by se přece jen stalo, že by vám bylo doručeno vadné zboží, obraťte se prosím na naše Zákaznické centrum.*

*Zavolejte nám na číslo 848 800 404.
Jsme Vám k dispozici od pondělí do pátku od 9.00 do 15.00.