Nárok na odstoupení
Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy)
Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 60 dnů od data obdržení zásilky (nebo od obdržení poslední zásilky pocházející ze stejné objednávky). Odstoupíte-li takto od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání obyčejným balíkem, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Částka v hodnotě vráceného zboží bude poukázána poštovní poukázkou.
Pro dodržení 60 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu u bonprix S.r.l., EURONOVA, P. O. Box 2, 300 71 Plzeň 71. Můžete k tomu použít také přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, který ale není povinný. Bonprix potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.
Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy bonprix obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Bonprix může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácené věci nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věcí, podle toho, ke které události dojde dřív.
Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady běžnou poštou na adresu, kterou najdete na nalepovací etiketě (ne na dobírku), nejpozději do 60 dnů od odstoupení od smlouvy. Zašlete zboží zpět spolu s vyplněnou „Kopií Dodacího listu“ (uvedením důvodu vrácení zboží viz tabulka „Důvod vrácení zboží“ pomůžete zlepšit služby bonprix), pokud možno nejlépe v původním obalu nebo v jiném vhodném obalu. Částka v hodnotě vráceného zboží bude poukázána poštovní poukázkou. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě vrácení poškozeného zboží, nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace, může bonprix uplatnit vůči Kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena Kupujícímu.
Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Pokud si budete přát zboží vyměnit, následujte instrukce na „Dodacím listě“ nebo se obraťte na Zákaznický servis na telefonním čísle 848 800 404. V případě, že bonprix S.r.l nerealizuje dodávku veškerého objednaného zboží v termínu do 30 dnů, má zákazník právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem.