Privacy Policy a soubory cookie

Informace o ochrane údaju euronova (registrovaná ochranná známka spolecnosti bonprix s.r.l., Via Adua 33 – 13855 Valdengo - BI - Itálie)

Ochrana údaju je otázkou duvery a pro nás jsou Vaše duvera a ochrana Vašeho soukromí velice duležité. Proto my, euronova, znacka bonPrix s.r.l. (dále jen „bonprix“ a/nebo „my“ a/nebo „správce údaju“) vždy dodržujeme pri zpracování osobních údaju ustanovení zákona (Všeobecné predpisy pro ochranu osobních údaju 2016/679 - GDPR) a rádi bychom Vás níže informovali o našem shromaždování údaju a jejich použití na webových euronova-shop.cz.


Prectete si pozorne naše Poucení o ochrane údaju. Máte-li jakékoli dotazy nebo pripomínky, kontaktujte nás na adrese [email protected].Informace o ochrane údaju euronova (registrovaná ochranná známka spolecnosti bonprix s.r.l., Via Adua 33 – 13855 Valdengo - BI - Itálie)

Tabulka s obsahem
1. Identifikace a kontaktní údaje správce údaju
2. Kontaktní údaje Poverence ochrany údaju
3. Úcel zpracování údaju, právní základy, oprávnené zájmy sledované správcem údaju nebo tretí stranou a kategorie príjemcu
3.1. Uzavrení, plnení a/nebo ukoncení smlouvy
3.1.1. Zpracování údaju pri uzavrení smlouvy
3.1.2. Použití údaju k predcházení podvodu
3.1.3. Call centra
3.1.4. Platební služby
3.1.5. Predávání údaju poskytovatelum dopravních služeb
3.1.6. Další kategorie príjemcu
3.1.6.1. Zpracovatel
3.1.6.2. Poskytovatelé marketingových služeb
3.1.6.3. Zobrazovací/pridružené síte
3.1.6.4. Ostatní partneri tretí strany
3.2. Zpracování údaju pro reklamní úcely (bez použití cookies / údaju o sledování)
3.2.1. Poštovní reklama
3.2.2. Zpravodaje
3.2.3. Právo vznést námitku/odvolat souhlas
4. Prítomnost online a optimalizace webových stránek (prostrednictvím souboru cookie) vcetne souhlasu
4.1. Cookies - Všeobecné informace a potreba souhlasu
4.2. Možnosti zásahu / Nastavení prohlížece
4.3. Správa souhlasu s Hurra
4.4. Souhlas s použitím jednotlivých online služeb / shromaždování údaju o sledování
4.4.1. Nezbytné základní/technické soubory cookies (není vyžadován souhlas)
4.4.1.1 Tradedoubler
4.4.2. Souhlas s analytickými soubory cookie
4.4.2.1. Souhlas pro HOTJAR
4.4.2.2. Souhlas pro Hurra Analytics
4.4.3. Souhlas s reklamními a marketingovými soubory cookie
4.4.3.1. Souhlas pro Google AdWords Ads/Remarketing/Google Shopping
4.4.3.2. Souhlas s Meta retargetingem (Website Custom Audience) 
4.4.3.3. Souhlas pro Seznam
4.4.3.4. Souhlas s technologiemi retargetingu Criteo
5. Sociální marketingová média a sociální pluginy
5.1. Marketingová sociální média
5.2. Sociální pluginy
5.2.1. „Sdílet“ na Facebooku
5.2.2. Tlacítko sdílet na WhatsApp
6. Ochrana Vašich údaju ve Vašem zákaznickém úctu/„Muj úcet“
6.1. Obecné informace o zákaznickém úctu/„Muj úcet“
6.2. Ochrana zákaznického úctu
6.3. Dávejte pozor na padelané e-maily (spoofing), spam a phishing
7. Jak nás kontaktovat
8. Platby
8.1. Všeobecné informace
8.2. Computop
8.3. PayPal
9. Príjemci mimo EU
10. Doba uchování údaju
11. Vaše práva jako zúcastnená strana
12. Vaše práva podrobne


1. Identifikace a kontaktní údaje správce údaju

Toto poucení o ochrane údaju se vztahuje na zpracování údaju pro známku euronova spolecnosti zpracovávající údaje:

bonprix s.r.l.
Via Adua 33
13855 Valdengo (BI)
ITÁLIE
E-Mail: [email protected]


2. Kontaktní údaje Poverence ochrany údaju

Mužete kontaktovat našeho Poverence pro ochranu osobních údaju na následující adrese:

c.a. Poverenec pro ochranu osobních údaju euronova
c/o bonprix s.r.l.- Brand euronova
P.O. Box 2, 300 71 Plzen.
13855 Valdengo (BI)
E-Mail: [email protected]


3. Úcel zpracování údaju, právní základy, oprávnené zájmy sledované správcem údaju nebo tretí stranou a kategorie príjemcu

Níže Vám podrobne vysvetlíme zpracování údaju, které uchováváme, jejich klasifikovaní podle úcelu príslušného zpracování a kategorie príjemcu.


3.1. Uzavrení, plnení a/nebo ukoncení smlouvy

Na našich stránkách máte možnost si objednat online naše produkty.


3.1.1. Zpracování údaju pri uzavrení smlouvy

Pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách a/nebo se rozhodnete uzavrít s námi jinou smlouvu, zpracujeme potrebné údaje pro uzavrení, plnení nebo ukoncení smlouvy uzavrené s Vámi. Mezi ne patrí:
 

 • Jméno, príjmení
 • Fakturacní a dodací adresa
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Fakturacní údaje a platba
 • Telefonní císlo
 • Informace o zadaných objednávkách

Všechny tyto údaje jsou nezbytné požadavky pro uzavrení smlouvy; bez nichž nebude možné vyrídit objednávku. Telefonní císlo je volitelné, ale umožní nám Vás kontaktovat ohledne Vaší objednávky.
Právním základem je cl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, což znamená, že Vaše údaje jsou Vámi poskytovány na základe príslušného smluvního vztahu (napr. vedení Vašeho zákaznického/uživatelského úctu, plnení kupní smlouvy), který je mezi Vámi a námi uzavren. V prípade nákupu prostrednictvím našich webových stránek jsme také povinni použít Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat elektronické potvrzení objednávky, v souladu se zákonem. Právním základem zpracování údaju je tedy cl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR.

V rozsahu, v jakém Vaše údaje nepoužíváme pro reklamní úcely (viz odstavec 3.2 níže), uchováváme údaje shromáždené pro plnení smlouvy po dobu trvání smlouvy, a to až do vypršení jakýchkoli právních nebo smluvních záruk. Po uplynutí této lhuty budeme uchovávat informace týkající se smluvního vztahu nezbytné pro plnení povinností stanovených obcanskoprávními a danovými predpisy. Behem tohoto období budou údaje znovu zpracovány pouze v prípade kontroly ze strany úradu.

Následující zpracování dat je také nezbytné pro plnení kupní smlouvy prostrednictvím našich webových stránek:

Vaše platební údaje budou predány poskytovatelum platebních služeb, které platbu/y zpracovávají (další informace naleznete v odstavci 3.1.4). Vaše dodací adresa bude predána logistickým spolecnostem a partnerum, které jsme jmenovali. Aby bylo zajišteno, že zboží bude dodáno Vámi vyžádaným zpusobem, predáme Vaši e-mailovou adresu a, v prípade potreby, Vaše telefonní císlo logistické spolecnosti a/nebo partnerovi, které jsme jmenovali k dodání zboží. V prípade potreby Vás tyto osoby pred dodáním kontaktují, aby se s Vámi domluvili na podrobnostech. Uvedené údaje jsou predávány výhradne pro výše uvedené úcely a budou smazány po dodání, pokud však naši poskytovatelé služeb nejsou povinni údaje uchovávat.


3.1.2. Použití údaju k predcházení podvodu

bonprix muže použít údaje, které jste poskytli v rámci Vaší objednávky, ke kontrole, zda se nejedná o atypickou objednávku (napr. soubežnou objednávku mnoha položek, které mají být odeslány na stejnou adresu s použitím ruzných zákaznických úctu). Duvodem provádení této kontroly je v zásade oprávnený zájem bonprixu (napr. vyvarování se nevyrízených plateb/krádeží identity).

Pomocí námi vyvinutých technologií na ochranu bezpecnosti webových stránek a uživatelu (napr. firewall a ochranné systémy pred kybernetickými útoky) shromaždujeme a zpracováváme údaje (jako jsou IP adresy), abychom zabránili podvodum nebo zneužití webových stránek nebo je zablokovali. Tyto údaje se nikdy nepoužívají pro pridružení k urcitému uživateli a jsou pravidelne odstranovány.

Právním základem zpracování je cl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.


3.1.3. Call centra

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zákaznický servis, spolupracujeme s externími poskytovateli služeb, kterí se pri plnení Vašich objednávek a vyrizování Vašich zákaznických požadavku mohou dozvedet následující údaje: jméno, príjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní císlo, historii objednávek, historii komunikace.

Údaje se zpracovávají na právním základe plnení smlouvy v souladu s cl. 6 odst. 1 písm. b).

Ke kontrole kvality obcas nahráváme rozhovory. Informujeme je Vám o tom prímo behem volání. Záznamy budou po vyhodnocení odstraneny. Právním základem tohoto zpracování údaju je cl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR (souhlas).

S vaším souhlasem Vám mužeme poslat obchodní nabídky prostrednictvím SMS (v souladu s cl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR).

Jste-li naším zákazníkem a kontaktujete nás telefonicky, mužeme vás prostrednictvím e-mailu vyzvat k úcasti v pruzkumu hodnocení kvality služeb našeho zákaznického servisu. Úcast v pruzkumu je dobrovolná a vaše odpovedi budou zpracovány anonymne. Právním základem pro zpracování techto údaju je náš oprávnený zájem na zlepšování našich zákaznických služeb (v souladu se cl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Pokud si však budete prát, budete mít vždy možnost se s námi podelit o své osobní údaje (císlo zákazníka, jméno, príjmení, rok narození, e-mailová adresa a PSC), abychom mohli lépe analyzovat vaše odpovedi/kontaktovat Vás v prípade neposkytnutí služeb. Zpracování v tomto prípade probíhá na základe vašeho souhlasu, v souladu se cl. 6, odst. 1), písm. a) GDPR. Veškeré osobní údaje, které poskytnete, budou odstraneny po ukoncení projektu.
 


3.1.4. Platební služby

K dispozici Vám dáváme ruzné zpusoby platby, ze kterých si mužete svobodne vybírat: hotovost, kreditní/debetní karta a PayPal. Pokud je vybrána platba kreditní a debetní kartou a prostrednictvím PayPal budou Vaše údaje o objednávce predány príslušným poskytovatelum platebních služeb k provedení platby. Právním základem je cl. 6, odst. 1 písm. b) GDPR (další informace jsou uvedeny v bode 8. Platby).


3.1.5. Predávání údaju poskytovatelum dopravních služeb

Bonprix spolupracuje pri dorucování objednaných produktu s následujícími prepravními spolecnostmi: Ceská pošta, s.p. Politických veznu 909/4 Praha 1; Korespondencní adresa: Poštovní prihrádka 99 225 99 Praha 025. Temto prepravním spolecnostem mohou být predány následující údaje pro úcely dorucení objednaných produktu nebo dorucení oznámení o dorucení: jméno, príjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní císlo. Právním základem zpracování údaju je cl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.


3.1.6. Další kategorie príjemcu

Dále využíváme jiné partnery, kterí jsou nezbytní k poskytování služeb a k dosažení ruzných úcelu. Osobní údaje predáváme v prípade potreby tretím stranám v souvislosti s poskytováním služeb (napríklad zpracovatelum, poskytovatelum marketingových služeb, zobrazovacím a/nebo pridruženým sítím, portálum pro porovnávání cen).


3.1.6.1. Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán verejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Poverenci údaju nevyužívají údaje pro své vlastní úcely, ale zpracovávají je výhradne jménem správce údaju.

Príklad: pokud si koupíte zboží od spolecnosti bonprix s.r.l., zašlete spolecnosti, mimo jiné, Vaši e-mailovou adresu pro zaslání potvrzení objednávky. Bonprix je tedy správcem zpracování osobních údaju. Pro úcely potvrzení objednávky bude Vaše e-mailová adresa zaslána poskytovateli služeb, který Vám zašle potvrzení objednávky zakoupené položky. Za tímto úcelem bude poskytovatel služeb zpracovávat Vaši e-mailovou adresu jménem bonprix.


3.1.6.2. Poskytovatelé marketingových služeb

Pri výrobe našich propagacních materiálu (katalogy, odbery novinek, reklamní materiály atd.) využíváme ruzné poskytovatele služeb (tiskárny, marketingové agentury atd.), kterí jsou povereny zpracováním.


3.1.6.3. Zobrazovací/pridružené síte

Dále v online marketingu využíváme další partnery/zpracovatele tretích stran, kterí jsou nezbytní k poskytování služeb a dosažení našich marketingových cílu online. Osobní údaje predáváme temto tretím stranám, pokud je to nezbytné, pro fakturacní úcely v souvislosti s poskytováním služeb (napríklad: ID objednávky/transakce, ID reklamních partneru a hodnotu košíku pro zobrazovací a/nebo pridružené síte a portály pro porovnávání cen pouze pro fakturacní úcely).

Právním základem prevodu techto údaju je tvoren cl. 6, odst. 1, písm. b) a f) GDPR.


3.1.6.4. Ostatní partneri tretí strany

Dále využíváme jiné partnery tretích stran/zpracovatele, kterí jsou nezbytní k poskytování služeb a k dosažení ruzných úcelu. Osobní údaje predáváme temto partnerum tretích stran, pokud je to nezbytné v souvislosti s poskytováním služeb (napríklad partneri hosting, poskytovatelé IT služeb).

Právním základem prevodu techto údaju je tvoren cl. 6, odst. 1, písm. b) a f) GDPR.


3.2. Zpracování údaju pro reklamní úcely (bez použití cookies / údaju o sledování)

Bonprix má oprávnený zájem na používání osobních údaju pro marketingové úcely. Pokud není uvedeno jinak, dochází k používání osobních údaju pro marketingové úcely na základe cl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Marketing muže být prováden nekolika zpusoby:


3.2.1. Poštovní reklama

Všeobecne máme oprávnený zájem na využívání Vašich údaju (jméno, príjmení a poštovní adresa) shromáždených v rámci nákupu našich produktu pro úcely poštovní reklamy. bonprix má dále právo uchovávat jiné Vaše osobní údaje shromáždené v souladu s právními predpisy, zasílat Vám reklamy, které jsou výhradne zamereny na Vaše skutecné nebo predpokládané potreby a nevyrušují Vás zbytecnou reklamou.

Právním základem pro používání osobních údaju pro úcely poštovní reklamy je cl. 6, odst. 1, písm. f) a c. 47 GDPR (oprávnený zájem).

Odkaz na právo vznést námitku

Kdykoli máte možnost bezplatne a s budoucím úcinkem vznést námitku proti použití Vašich osobních údaju pro výše uvedenou poštovní reklamu (v tomto ohledu viz cást „Právo vznést námitku/odvolat souhlas“) na adrese [email protected]

V prípade vznesení námitky nebudou Vaše údaje použity pro reklamní úcely. Pripomínáme Vám, že ve výjimecných prípadech mužete dostávat reklamní materiály i po Vašem vznesení námitky; k tomu dochází z technických duvodu souvisejících s casovým obdobím nezbytným k provedení zmeny a neznamená to, že jsme na Váš nesouhlas nereagovali.


3.2.2. Zpravodaje

V našem internetovém obchode se Vám v ruzných cástech nabízí možnost prihlásit se k odberu našich novinek a težit tak z ruzných výhod poskytovaných registrovaným clenum. Pokud se prihlásíte k odberu novinek, budete dostávat náš zpravodaj, který Vás bude pravidelne informovat o nových trendech, slevách, propagacních akcích a personalizovaných nabídkách euronova. Po odeslání žádosti o prihlášení k odberu novinek obdržíte potvrzovací e-mail s žádostí o opetovné potvrzení registrace. Samotné prihlášení k odberu novinek probehne až po aktivaci potvrzovacího odkazu (tzv. procedura double opt-in). Abychom mohli i nadále vylepšovat náš zpravodaj a pro statistické úcely, zjištujeme jeho prostrednictvím, kdy a jak casto je cten. Tyto informace jsou shromaždovány pseudonymizovaným zpusobem.

Právním základem zpracování je váš souhlas v souladu se cl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR.

Odkaz na právo vznést námitku

Samozrejme mužete kdykoliv odvolat svuj souhlas k zasílání našeho zpravodaje, a to zdarma a s budoucím úcinkem, písemne na [email protected]  nebo kliknutím na odkaz v dolní cásti každého zpravodaje, nebo prímo na našich stránkách, ve Vašem zákaznickém úctu, v cásti „Prístupové údaje“ nebo prostrednictvím   príslušné stránky.


3.2.3. Právo vznést námitku/odvolat souhlas

Mužete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údaju pro marketingové úcely nebo odvolat poskytnutý souhlas zasláním neformální komunikace poštou c/o bonprix s.r.l.- Brand euronova, P.O. Box 2, 300 71 Plzen, nebo e-mailem na adresu [email protected]  Tato práva mužete také uplatnit prímo na našich stránkách v sekci „Prístupové údaje“ vašeho úctu.

Po obdržení Vaší námitky nebo odvolání souhlasu se zdržíme používání, zpracování a prenosu príslušných údaju pro jiné úcely, než je plnení Vaší objednávky, a nebudeme Vám již zasílat reklamní materiály, a to ani naše katalogy. Pripomínáme, že ve výjimecných prípadech mužete dostávat reklamní materiály i po Vašem vznesení námitky; k tomu dochází z technických duvodu souvisejících s casovým obdobím nezbytným k provedení zmeny a neznamená to, že jsme na Váš nesouhlas nereagovali.


4. Prítomnost online a optimalizace webových stránek (prostrednictvím souboru cookie) vcetne souhlasu

Shrnutí

Jako správce www.euronova-shop.cz, bonprix shromažduje údaje o Vašem chování jako uživatel www.euronova-shop.cz (údaje o sledování). Patrí mezi ne, mimo jiné, jednotlivé podstránky (podrobné stránky clánku), které byly navštíveny. K tomu muže bonprix a/nebo partneri bonprix mimo jiné nastavit ve Vašem prohlížeci soubory cookie. Shromaždování údaju o sledování je povoleno pouze v prípade, že jste s tím dríve souhlasili. Toto oprávnení mužete udelit kliknutím na tlacítko „Prijmout“ v „banneru cookies“ zobrazeném na www.euronova-shop.cz“. Souhlas však není nutný pro zpracování údaju o sledování, které jsou nezbytné pro nabídku webových stránek www.euronova-shop.cz. Jedná se napríklad o nastavení souboru cookie pro zobrazení vozíku. Informace o Vašem chování jako uživatel muže bonprix, mimo jiné, využít k tomu, aby Vám mohla ukázat zajímavé nabídky na www.euronova-shop.cz nebo reklamy na jiných webových stránkách pomocí personalizovaného obsahu (napr. retargeting). V rozsahu, v jakém mohou být osobní údaje týkající se Vašeho chování jako uživatele na www.euronova-shop.cz použity i jinými dodavateli, napríklad za úcelem „obohacení informací“, se takové použití uskutecní pouze tehdy, pokud jste dali predem svuj souhlas. V techto prípadech probíhá další zpracování údaju shromáždených na euronova-shop.cz pravidelne pod výhradní odpovedností príslušných dodavatelu. V rámci tohoto dalšího zpracování mohou dodavatelé predávat údaje do Spojených státu. Evropský soudní dvur rozhodl, že Spojené státy jsou zemí s nedostatecnou ochranou údaju. V této souvislosti existuje zejména riziko, že Vaše údaje budou zpracovány americkými institucemi / úrady pro úcely kontroly a sledování, aniž by Vám byl poskytnut adekvátní prostredek, jak tomu celit. Údaje o sledování, které bonprix shromažduje a ukládá, jsou zpracovány výhradne v pseudonymizované forme. Tím se zabrání tomu, aby byly údaje prirazeny prímo k Vám. Chcete-li odstranit jednotlivé soubory cookie nastavené ve Vašem prohlížeci nebo zjistit, kterí poskytovatelé služeb nastavili soubory cookie ve Vašem prohlížeci, mužete tak ucinit prostrednictvím „nástroje pro správu predvoleb“. Jeden z techto nástroju je k dispozici, napríklad, na www.youronlinechoices.com/cz. Mužete také nastavit prohlížec tak, aby se zabránilo instalaci souboru cookie nebo aby bylo možné nainstalovat pouze nekteré typy souboru cookie. Podrobnosti o tom, jak zmenit nastavení bežných prohlížecu (vcetne Google Chrome, Firefox), naleznete v cásti 4.2. tohoto poucení o ochrane údaju.


4.1. Cookies - Všeobecné informace a potreba souhlasu

Tato webová stránka používá soubory cookie. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky vytvoreny Vaším prohlížecem a uloženy ve Vašem zarízení (notebook, tablet, smartphone nebo podobné). Soubory cookie ukládají informace o konkrétním zarízení, které používáte. To však neznamená, že tímto zpusobem poznáme prímo Vaši identitu. Nekteré soubory cookie, které používáme, jsou odstraneny na konci relace prohlížece (tzv. cookies relace). Prostrednictvím techto souboru cookie Vám napríklad umožníme zobrazit košík na více stránkách, abyste videli, kolik položek je aktuálne ve Vašem košíku a jaká je aktuální hodnota Vašeho nákupu. Ostatní soubory cookie zustávají ve Vašem zarízení a umožnují nám rozpoznat Vaše zarízení pri Vaší následující návšteve (tzv. trvalé soubory cookie). Tyto soubory cookie slouží zejména, aby byla naše nabídka pro Vás atraktivnejší. Díky temto souborum je napríklad možné zobrazit na webových stránkách informace, které se týkají prímo Vašich zájmu.

Podle právních predpisu je ukládání informací o zarízeních (pocítace, mobilní telefony, tablety atd.), jako je nastavení souboru cookie a nacítání informací ze zarízení (sledování), obecne povoleno pouze v prípade, že jste predem dali svuj souhlas. Váš souhlas však není vyžadován, pokud je takové uložení/vyhledávání nezbytné pro provoz webových stránek. Souhlas je nezbytný, napríklad, pokud mají být zajišteny následující funkce / dosaženy následující úcely:
 

 • zobrazení vozíku;
 • zobrazení seznamu prání a naposledy zobrazených položek;
 • povolení a udržování prístupu;
 • zajištení bezpecnosti systému;
 • povolení fakturace partneru.

Pokud jde o zpracování údaju nezbytných pro fungování webových stránek, nemáte právo vznést námitku.


Webové stránky euronova-shop.cz mužete používat, aniž by byly údaje vyhledávány ve Vašem zarízení nebo byly uloženy pro úcely, které nejsou nezbytné pro provoz samotných webových stránek. Z tohoto duvodu je pri používání webových stránek povoleno pouze „základní sledování“, krome prípadu, kdy souhlasíte s dalším volbami.


4.2. Možnosti zásahu / Nastavení prohlížece

Samozrejme mužete svuj prohlížec nastavit tak, aby se naše soubory cookie v budoucnu neukládaly na Váš pevný disk nebo aby byly již nainstalované soubory cookie vymazány. V takovém prípade postupujte následujícím zpusobem:

V Internet Exploreru:

 • V menu „Nástroje“ zvolte „Možnosti internetu“.
 • Kliknete na kartu „Osobní údaje“.
 • Nyní mužete zmenit nastavení zabezpecení internetu. Zde mužete nastavit, zda budou soubory cookie prijaty nebo blokovány a které.
 • Nastavení potvrdte s “OK”.


Ve Firefoxu:
 • V menu „Nástroje“ zvolte „Možnosti“.
 • Kliknete na „Ochrana soukromí“.
 • V rozevíracím menu zvolte možnost „Použít osobní nastavení“.
 • Nyní mužete nastavit, zda chcete prijímat cookie, jak dlouho chcete tato cookie uchovávat a mužete pridat výjimky, které stránky mají mít vždy nebo naopak nikdy povoleno používat cookie.
 • Nastavení potvrdte s „OK“.


V Google Chrome:
 • Kliknete na menu Chrome na lište nástroju prohlížece.
 • Nyní zvolte „Nastavení“.
 • Kliknete na „Rozšírená nastavení“.
 • V cásti „Ochrana soukromí a zabezpecení“ kliknete na „Nastavení obsahu“.
 • V cásti „Soubory cookie a data webových stránek“ mužete definovat následující nastavení souboru cookie:
 • Vymazat soubory cookies
 • Blokovat soubory cookies ve výchozím nastavení
 • Povolit soubory cookies ve výchozím nastavení
 • Vymazat soubory cookies ve výchozím nastavení a data webových stránek pri zavrení prohlížece
 • Povolit výjimky pro soubory cookies urcitých webových stránek nebo domén


V Safari:
 • Jdete na „Nastavení“ a zvolte „Safari“.
 • V cásti „Ochrana osobních údaju“ v bode „Blokovat cookie“ je uvedena možnost „Vždy blokovat“.


Chcete-li odstranit jednotlivé soubory cookie nastavené ve Vašem prohlížeci nebo zjistit, kterí poskytovatelé služeb nastavili soubory cookie ve Vašem prohlížeci, mužete tak ucinit i prostrednictvím „nástroje pro správu predvoleb“. Jeden z techto nástroju, napríklad, je k dispozici zde.


4.3. Správa souhlasu s Hurra

Pro správu Vašeho nastavení a dokumentace souhlasu uživatelu našich služeb používáme tzv. nástroj pro správu souhlasu (tzv. „Stredisko pro správu osobních údaju“), OWAPro souhlas Management Tool od dodavatele Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a 70173 Stuttgart. Stredisko pro správu osobních údaju se mimo jiné používá k ukládání nastavení souboru cookie pro celou webovou stránku. Pomocí strediska pro správu osobních údaju ukládáme informace o kategoriích souboru cookie používaných na webových stránkách a o tom, zda uživatelé udelili nebo odmítli svuj souhlas s používáním jednotlivých kategorií. Tímto zpusobem zamezíme tomu, aby byly soubory cookie nastaveny v každé kategorii v prohlížeci uživatele, pokud jste neudelili oprávnení pro každou kategorii. Spolecnost Hurra používá soubory cookie s bežnou dobou trvání jednoho roku, aby byly uloženy opakované návštevy konkrétního uživatele.


4.4. Souhlas s použitím jednotlivých online služeb / shromaždování údaju o sledování

Jak je uvedeno v prípade souboru cookies (bod 4.1.), údaje týkající se používání souboru cookies jsou shromaždovány a zpracovávány cástecne na základe Vašeho souhlasu. Tento souhlas je vyjádren kliknutím na tlacítko „Prijmout“ na banneru zobrazeném na našich stránkách, který odkazuje na tento text souhlasu. To umožnuje bonprix ukládat údaje do Vašeho zarízení (napr. nastavením souboru cookies) nebo nacíst údaje z Vašeho zarízení. Krome toho kliknutím na tlacítko „Prijmout“ souhlasíte s použitím urcitých reklamních funkcí tretích stran, jejichž použití podléhá souhlasu. Mužete také kliknout na „Nastavení” na banneru a spravovat zde své preference souhlasu. Svuj souhlas a preference mužete kdykoli zmenit v našem stredisku pro správu osobních údaju. Rozlišuje se mezi „základními/technickými soubory cookie“, „analytickými soubory cookie“, „soubory cookie personalizace“ a „reklamními a marketingovými soubory cookie“. Zpracování údaju týkajících se techto reklamních funkcí je popsáno níže (od bodu 4.4.3. do bodu 4.4.3.4. tohoto poucení o ochrane údaju).

Všechna zpracování údaju, která jsou predmetem Vašeho souhlasu kliknutím na tlacítko „Prijmout“, mají stejný úcel, tj. „reklamní“.

Odvolání všech souhlasu

Všechny souhlasy, které jste poskytli kliknutím na tlacítko „Prijmout“ na banneru lze zrušit ve stredisku pro správu ochrany údaju  zvolením príslušného tlacítka nebo kliknutím prímo na tento odkaz.


4.4.1. Nezbytné základní/technické soubory cookies (není vyžadován souhlas)

Jedná se o technické cookie nezbytné pro rádné fungování našich webových stránek a všechny funkce, které stránky nabízí. Mimo jiné jsou tyto soubory odpovední za ukládání produktu do nákupního košíku, zobrazování produktu v seznamu prání, kontrolu filtru a nákupní proces, integraci bezpecnostních funkcí, aktivaci fakturace nebo uložení nastavení ochrany osobních údaju. Váš souhlas není vyžadován pro používání naprosto nezbytných souboru cookie na našich webových stránkách. Z tohoto duvodu nelze technické soubory cookie zakázat nebo povolit personalizovaným zpusobem.


4.4.1.1. Tradedoubler

Aby bylo možné správne zaznamenat prodej a/nebo lead, náš pridružený partner TradeDoubler SP. z o.o., ul. Pulawska 2 bud. C., 02-566 Warszawa, Polsko nastaví soubor cookie na Vašem terminálu, aby umožnila fakturaci našich reklamních aktivit. Tyto soubory cookie jsou prijímány ve výchozím nastavení Vašeho internetového prohlížece. Pokud nechcete, aby byly tyto soubory cookie uloženy, vypnete prijetí souboru cookie príslušné domény v internetovém prohlížeci. Soubory cookie pro pridružené aktivity ukládají pouze ID pridruženého partnera, identitu reklamního média, na který návštevník klikl (bannery, textové odkazy nebo podobne), a informace, že nákup byl proveden. Tyto informace jsou vyžadovány pouze z interních platebních duvodu. Po dokoncení transakce se ID partnera používá k prirazení provize, která má být zaplacena zprostredkovatelskému partnerovi. Neshromaždujeme žádné další osobní údaje o Vás.

Právním základem zpracování techto údaju je cl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR (oprávnený zájem).


4.4.2. Souhlas s analytickými soubory cookie

Analytické soubory cookie nám umožnují merit výkon našich webových stránek a reklamních kampaní. Díky nim jsme schopni urcit pocet a puvod návštev na našich webových stránkách. Shromáždené údaje zpracováváme v souhrnné podobe, abychom nemohli vyvodit závery o konkrétním uživateli webových stránek. Pokud zakážete používání analytických souboru cookie, nebudeme schopni analyzovat výkon našich webových stránek a optimalizovat je pro Vaši návštevu


4.4.2.1. Souhlas pro HOTJAR

Tato stránka používá Hotjar, analytický software od Hotjar Ltd („Hotjar“) http://www.hotjar.com, Dragonara Business Center, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian STJ 3141, Malta, Evropa, umožnující uživatelum analyzovat chování uživatelu a provádet pruzkumy. Hotjar používá kód sledování pro shromaždování a prenos Vašich údaju. Dále Hotjar používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem pocítaci a které umožnují analyzovat Vaše používání internetových stránek. Obecne jsou informace o Vašem používání techto stránek vytvorené pomocí cookies presunuty na server Hotjar Ltd. v Irsku, kde jsou uloženy.

Pasivní sber Vašich údaju je urcen pouze ke zlepšení uživatelských zkušeností na techto webových stránkách.

Prostrednictvím integrovaného kódu sledování Hotjar a ve vztahu k terminálu a prohlížeci, který používáte, jsou shromaždovány a zpracovávány zejména následující údaje:

Specifické údaje terminálu

 • IP adresa terminálu (shromáždená a uložená anonymizovaná)
 • Rozlišení obrazovky/displeje terminálu
 • Typ terminálu (jednotlivé identifikátory terminálu), operacní systém a typ prohlížece
 • Zemepisná poloha (pouze zeme)
 • Jazyk vybraný pri návšteve webové stránky, který používá Hotjar

Interakce s uživateli
 
 • Data týkající se myši (pohyb, poloha a kliknutí)
 • Úhozy na klávesách


Naše servery zaznamenávají údaje shromáždené z webových stránek našich zákazníku a našich webových stránek. Shromaždují se napríklad následující údaje:
 
 • Adresa URL a doména
 • Navštívené stránky
 • Zemepisná poloha (pouze zeme)
 • Jazyk vybraný pro zobrazení webové stránky
 • Datum a cas navštívení webové stránky

Právním základem zpracování techto údaju je cl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR (souhlas).

Svuj souhlas s používáním Hotjar mužete kdykoli odvolat zrušením výberu této funkce v kategorii „Analytické soubory cookie“ v našem  stredisku pro správu ochrany údaju.

4.4.2.2. Souhlas pro Hurra Analytics

Na techto stránkách se používají technologie spolecnosti Hurra Communications GmbH (www.hurra.com) ke shromaždování a ukládání údaju týkajících se Vašeho chování pri používání našich internetových stránek pro úcely optimalizace a marketingu. Tato data se používají k analýze chování návštevníku a slouží k vytvárení pseudonymizovaných uživatelských profilu. Za tímto úcelem se používají soubory cookie, které umožnují rozpoznat prohlížec behem následující návštevy. Uživatelské profily vytvorené díky technologii hurra.com jsou spojeny s vlastníkem pseudonymu bez výslovného povolení návštevníka, ale bez osobních údaju. IP adresy návštevníku jsou pred archivací zkráceny, aby se zabránilo jakémukoli odkazu na osoby a aby nemohly být uživatelské profily zpetne vysledovány na IP adresy. Právním základem zpracování techto údaju je cl. 6, odst. 1, písm. a) RGPD (souhlas).

Svuj souhlas s používáním služby Hurra Analytics mužete kdykoli odvolat zrušením výberu této funkce v kategorii „Analytické soubory cookie“ v našem stredisku pro správu ochrany údaju.


4.4.3. Souhlas s reklamními a marketingovými soubory cookie

Reklamní a marketingové soubory cookie používáme my nebo naši partneri k tomu, abychom Vám nabídli relevantní obsah nebo reklamu na našich i tretích stránkách. Takto lze vytvorit tzv. pseudonymizované profily na základe Vašich zájmu. Tyto informace Vám obvykle neumožnují prímo se identifikovat, protože se používají pouze pseudonymizované informace. Pokud nepovolíte používání techto souboru cookie, obdržíte obsah a reklamy, které jsou méne relevantní pro Vaše zájmy.


4.4.3.1. Souhlas pro Google AdWords Ads/Remarketing/Google Shopping

Naše internetové stránky využívají služby Google Ads, Google Remarketing a Google Shopping. Google Ads je online reklamní program spolecnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“), jehož funkci Remarketing používáme. Díky funkci Remarketing Vám mužeme nabídnout reklamy založené na Vašich zájmech projevených na jiných internetových stránkách v reklamní síti Google. Za tímto úcelem analyzujeme Vaše chování pri procházení našich stránek, napríklad jaké nabídky jste si prohlížel/-a. Tímto zpusobem Vám mužeme i po Vaší návšteve našich stránek zobrazovat personalizované reklamy v samotném vyhledávaci Google (takzvané „Google reklamy“) a na dalších internetových stránkách. Za tímto úcelem pri Vaší návšteve služeb Google nebo stránek v reklamní síti Google uloží Google do Vašeho prohlížece soubor cookie, který zaznamená Vaše návštevy. Cookie se používá k jedinecné identifikaci Vašeho internetového prohlížece, ne k identifikaci Vaší osoby. Jakékoliv další zpracování údaju, stejne jako zpracování údaju po našem predání spolecnosti Google, bude provádet spolecnost Google jako jediný správce údaju podle predpisu o ochrane údaju. Pokud spolecnost Google Ireland Limited zpracovává Vaše údaje jako jediný správce údaju podle zákona o ochrane osobních údaju, je možné, že Vaše údaje budou predány spolecností Google Ireland Limited do Spojených státu. Evropský soudní dvur rozhodl, že Spojené státy jsou zemí s nedostatecnou ochranou údaju. V této souvislosti existuje zejména riziko, že Vaše údaje budou zpracovány americkými institucemi / úrady pro úcely kontroly a sledování, aniž by Vám byl poskytnut adekvátní prostredek, jak tomu celit. Právním základem zpracování techto údaju je cl. 6, odst. 1, písm. a) RGPD (souhlas).

Další informace o Google Remarketing a poucení o ochrane osobních údaju Google, kliknete zde: Zde mužete také uplatnit svá práva jako zainteresovaná osoba (napríklad právo na vymazání), pokud jde o údaje, která spolecnost Google zpracovává jako správce údaju podle predpisu o ochrane údaju.

Svuj souhlas s používáním Google mužete kdykoli odvolat zrušením výberu této funkce v kategorii „Analytické soubory cookie“ v našem stredisku pro správu ochrany údaju.  Zde mužete také zmenit nastavení.


4.4.3.2. Souhlas s Meta retargetingem (Website Custom Audience) 

Naše platforma využívá reklamní služby společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko ("Meta"). Pomocí souborů cookie, identifikátorů zařízení nebo podobných technologií shromažďují bonprix a Meta na společnou odpovědnost informace o používání této webové stránky/aplikace (např. informace o zobrazených článcích) a předávají je společnosti Meta.

Na těchto webových stránkách je integrován pixel společnosti Meta Platforms Ireland Limited (Website Custom Audiance pixel), který umožňuje společnosti Meta přenášet sledovací údaje z vašeho prohlížeče. Kromě toho sdílíme informace o vašich posledních objednávkách (konverzích) se společností Meta. Dále předáváme společnosti Meta vaši e-mailovou adresu uloženou ve vašem zákaznickém účtu ve formě hodnoty hash, pokud jste rozpoznáni ve stavu přihlášení a pokud souhlasíte s tímto přenosem údajů prostřednictvím bannerového řešení používaného na těchto webových stránkách/aplikaci. Hodnotu hash e-mailové adresy používá společnost Meta výhradně k rozpoznávání návštěvníků webových stránek v rámci zobrazování personalizovaných reklam. Totéž platí i pro přenos/používání vaší IP adresy. Tyto informace mohou být s vámi spojeny s podporou dalších informací (např. e-mailových hesel), které o vás společnost Meta shromáždila, např. jako o držiteli účtu na sociálních sítích "Facebook" a/nebo "Instagram". Díky informacím shromážděným pomocí pixelu je možné vám na vašem účtu na Facebooku nebo Instagramu zobrazovat reklamy související s našimi nabídkami a založené na vašich zájmech (retargeting). Informace může společnost Meta rovněž agregovat a takto agregované informace může použít pro své vlastní marketingové účely nebo pro marketingové účely třetích stran. Společnost Meta tak může například na základě vašeho chování na těchto webových stránkách vyvodit konkrétní zájmy a tyto informace také použít k tomu, aby vám zobrazila nabídky třetích stran. Společnost Meta může také propojit informace s dalšími informacemi o vás, které společnost Meta shromáždila také na jiných webových stránkách a/nebo v souvislosti s vaším používáním sociálních sítí "Facebook" a/nebo "Instagram", aby o vás mohl být uložen profil na Meta. Tento profil lze použít ke komerčním účelům. Společnost Meta Platforms Ireland Limited je výhradně odpovědná za trvalé ukládání a další zpracování sledovacích údajů předaných Meta.

V této souvislosti může společnost Meta Platforms Ireland Limited jako jediný správce údajů předat vaše údaje do Spojených států.
Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že Spojené státy jsou zemí s nedostatečnou úrovní ochrany údajů. V této souvislosti existuje zejména riziko, že vaše údaje budou zpracovávány americkými institucemi/orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž by vám byly poskytnuty odpovídající opravné prostředky.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl.6 odst.1 písm. a) GDPR (souhlas).

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Meta Platforms Ireland Limited jsou k dispozici zde: Zde můžete také uplatnit svá práva subjektu údajů (např. právo na výmaz) vůči společnosti Facebook Ireland Limited.

Svůj souhlas s předáváním údajů společnosti Facebook Meta Platforms Ireland Limited prostřednictvím pixelu na těchto webových e technologie podobná stránkách můžete odvolat zrušením výběru kategorie "Reklamní a marketingové soubory cookie" v našem  stredisku pro správu ochrany údaju.  nebo odepřít souhlas s používáním Meta Retargetingu. Zde můžete také změnit nastavení.
Obecně platí, že vaše mobilní zařízení (mobilní telefon nebo tablet) má funkci, pomocí které se můžete rozhodnout, zda při používání aplikace přijmete nebo odmítnete určité typy personalizované reklamy. Podrobné informace o možnostech zásahu do sledování naleznete v bodě 4.2. těchto zásad ochrany osobních údajů.


4.4.3.4. Souhlas s technologiemi retargetingu Criteo

Do techto internetových stránek je integrována technologie retargetingu spolecnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž. Použití této technologie umožnuje zobrazovat Vám reklamy na produkty, které jste videli na techto stránkách, na stránkách tretích stran (tzv. stránky publisher). Za tímto úcelem Criteo shromažduje informace týkající se Vašeho chování na techto stránkách pomocí sledovacích souboru cookie a podobných technologií, které jsou nainstalovány ve Vašem prohlížeci, a pomocí reklamních ID v kontextech, kde soubory cookie nejsou podporovány - napríklad aplikace. S pomocí techto technologií muže Criteo analyzovat trendy a identifikovat zájmy jednotlivých uživatelu ve vztahu ke stránkám a aplikacím. Díky temto technologiím Criteo oznacuje návštevníky na techto stránkách a v aplikacích partneru pridelením technického ID. Criteo nikdy neshromažduje osobní údaje, které umožnují identifikaci uživatele, jako je jméno nebo adresa. Criteo analyzuje pouze prohlížené produkty nebo chování související s provedeným vyhledáváním a navštívenými stránkami partnera, pro který Criteo inzeruje. Aby Vám spolecnost Criteo mohla nabídnout prizpusobenou reklamu a nabídnout Vám bezproblémové online prostredí, muže synchronizovat ID ruzných prohlížecu, které používáte („synchronizace ID“). Díky technologii synchronizace ID Vám Criteo muže vždy nabídnout ty nejrelevantnejší reklamy - bez ohledu na použitý prohlížec nebo zarízení, aniž by bylo nutné shromaždovat nebo zpracovávat osobní údaje, jako je jméno nebo adresa. Za tímto úcelem používá spolecnost Criteo presné kombinované metody založené na technických datech shromáždených prostrednictvím technologií používaných spolecností Criteo, jako jsou ID našich reklamních partneru nebo šifrované e-mailové adresy prenášené partnery spolecnosti Criteo. Další informace o ochrane údaju spolecností Criteo jsou uvedeny zde.

Právním základem zpracování techto údaju je cl. 6, odst. 1, písm. a) RGPD (souhlas).

Svuj souhlas se zpracováním údaju spolecností Criteo mužete kdykoli odvolat zrušením výberu této funkce v kategorii „Reklamní a marketingové soubory cookies“ v našem stredisku pro správu ochrany údaju.  Zde mužete také zmenit nastavení.


5. Sociální marketingová média a sociální pluginy

Samozrejme, že euronovu nenaleznete pouze prostrednictvím našich internetových stránek. K mírené propagaci naší znacky používáme také kanály sociálních médií.


5.1. Marketingová sociální média

Pro tento úcel máme oficiální profil na Facebooku.

Dále uvedený obchodní úcel je treba ve smyslu GDPR považovat za oprávnený zájem. Odpovednost za spravování v souladu s predpisy o ochrane údaju nese poskytovatel.

Úcel a rozsah shromaždování údaju a další zpracování a používání údaju poskytovatelem, jakož i související práva a možnosti nastavení ochrany Vašeho soukromí v tomto prípade najdete v pouceních o ochrane údaju poskytovatelu, odkaz na ne uvádíme dále.

Facebook

Na naší stránce na Facebooku máte také možnost nás kontaktovat prímo prostrednictvím komentáru a chatu a doporucit produkty svým prátelum.

Odpojením se od sociálních sítí a odstranením nainstalovaných cookie mužete zabránit tomu, aby sociální síte spojovaly informace týkající se Vaší návštevy našeho webu s Vaším uživatelským úctem v príslušné sociální síti.

Právní základ pro zpracování techto údaju, není-li níže uvedeno jinak, je tvoren cl. 6 odst. 1 písm. f) (oprávnený zájem) GDPR.

Pokud dále není uvedeno jinak, Vaše údaje a informace nejsou námi používány žádným jiným zpusobem.


5.2. Sociální pluginy

Online využíváme tzv. sociální pluginy („pluginy“) ruzných sociálních sítí k dodatecné personalizaci našich stránek. Tímto zpusobem Vám nabízíme možnost sdílet naše produkty a obsah na sociální síti jako je Facebook.


5.2.1. “Sdílet” na Facebooku

Na techto internetových stránkách jsou integrované pluginy sociální síte Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irland („Facebook“). Plugin Facebooku lze na našem webu rozpoznat podle „f“.
Pokud jste prihlášeni ke svému úctu na Facebooku, pak mužete kliknutím na tlacítko „Facebook“ propojit obsah našich stránek s Vaším profilem na Facebooku. Tímto zpusobem muže Facebook priradit návštevu našich stránek k Vašemu uživatelskému úctu. Poukazujeme na to, že nezískáme žádné informace týkající se obsahu sdílených dat a jejich použití Facebookem. Více informací naleznete v Poucení o ochrane údaju na Facebooku zde.


5.2.2. Tlacítko sdílet na WhatsApp

Na této webové stránce se nachází tlacítko WhatsApp (tlacítko sdílet na WhatsApp), které vám umožní sdílet obsah euronova-shop.cz na aplikaci WhatsApp Vašeho mobilního telefonu. Toto tlacítko je hypertextovým odkazem. Pouhé objevení se tlacítka na techto internetových stránkách ješte neznamená prenos osobních údaju správci WhatsAppu ani tretím stranám; jakmile je však použito, správce WhatsAppu se dozví o sdíleném obsahu a o tom, že tlacítko bylo použito na techto internetových stránkách. Další informace týkající se používání osobních údaju správcem WhatsAppu najdete v poucení o ochrane údaju správce, dostupném zde.


6. Ochrana Vašich údaju ve Vašem zákaznickém úctu//“Muj úcet”

Shrnutí:
 

na této stránce mužete vytvorit zákaznický úcet („Muj úcet“), do kterého budou uloženy Vaše osobní údaje (vcetne jména, príjmení, poštovní adresy, informací o objednávce atd.). Pri vstupu do zákaznického úctu je nutné zadat e-mailovou adresu a heslo, zvolené pri registraci. V souladu s našimi zásadami pro zadávání hesel mají, je nutné použít bezpecné heslo, které se skládá mimo jiné z nejméne 6 znaku vcetne alespon jednoho písmene a jednoho císla. Prijali jsme velmi vysoká technická a organizacní opatrení na ochranu Vašich údaju uložených u nás. Vaše údaje však mohou být úcinne chránena pouze v prípade, že bezpecne uchováváte prihlašovací údaje a chráníte je pred neoprávneným prístupem tretích stran. Casto se stává, že uživatelé používají stejné heslo pro ruzné služby, ale meli byste se tomuto chování vyhnout. Krome toho se také stává, že se tretí strany pokoušejí získat prístupová data a další informace (napríklad informace o kreditní karte) - bez autorizace - prostrednictvím tzv. „phishingových e-mailu“. Peclive zkontrolujte žádosti o osobní údaje, zejména pokud jsou prijímány e-mailem, abyste overili pravost požadavku. Neustále sledujeme jakýkoli neoprávnený prístup k zákaznickým úctum. Pokud budeme mít podezrení, že došlo k neoprávnenému prístupu, zablokujeme zákaznický úcet. Dále Vás informujeme o významných zmenách ve Vašem zákaznickém úctu (napríklad o zmene poštovní adresy nebo e-mailové adresy), abyste mohli overit, zda byla zmena provedena legitimním zpusobem nebo neoprávnenou tretí stranou.


6.1. Obecné informace o zákaznickém úctu/“Muj úcet”

Pro Vaše pohodlí pri používání mužete své osobní údaje trvale ukládat na zákaznický úcet chránený heslem.

Vytvorení zákaznického úctu je v zásade dobrovolné. Pokud si vytvoríte zákaznický úcet, zpracování Vašich údaju shromáždených zde pro správu úctu je v souladu s cl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Po vytvorení zákaznického úctu nemusíte zadávat nové údaje. Údaje uložené ve Vašem zákaznickém úctu mužete také kdykoli zobrazit a upravit.

Mužete kdykoliv požádat o vymazání Vašeho zákaznického úctu. To však neznamená, pokud jste u nás provedli objednávku, že budou všechna data viditelná na zákaznickém úctu odstranena. Pokud napríklad u zakoupeného zboží byla poskytnuta záruka, která ješte nevypršela, musíme si i nadále uchovávat údaje o Vaší objednávce. Vaše údaje budou automaticky smazány po vypršení povinnosti uchovávání stanovené obcanskými a danovými predpisy. Právním základem tohoto dodatecného zpracování údaju je cl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR (právní povinnost).


6.2. Ochrana zákaznického úctu

Chcete-li vytvorit zákaznický úcet, musíte zadat heslo podle vlastního výberu. Spolu s Vaší e-mailovou adresou slouží pro prístup k Vašemu zákaznickému úctu. V souladu s našimi zásadami pro zadávání hesel mají, je nutné použít bezpecné heslo, které se skládá mimo jiné z nejméne 6 znaku vcetne alespon jednoho písmene a jednoho císla. Proto jsme prijali velmi vysoká technická a organizacní opatrení na ochranu Vašich údaju uložených u nás. Vaše údaje však mohou být úcinne chránena pouze v prípade, že bezpecne uchováváte prihlašovací údaje a chráníte je pred neoprávneným prístupem tretích stran. Casto se stává, že uživatelé používají stejné heslo pro ruzné služby, ale meli byste se tomuto chování vyhnout. Krome toho se také stává, že se tretí strany pokoušejí získat prístupová data a další informace (napríklad informace o kreditní karte) - bez autorizace - prostrednictvím tzv. „phishingových e-mailu“. Peclive zkontrolujte žádosti o osobní údaje, zejména pokud jsou prijímány e-mailem, abyste overili pravost požadavku. Neustále sledujeme jakýkoli neoprávnený prístup k zákaznickým úctum. Pokud budeme mít podezrení, že došlo k neoprávnenému prístupu, zablokujeme zákaznický úcet. Dále Vás informujeme o významných zmenách ve Vašem zákaznickém úctu (napríklad o zmene poštovní adresy nebo e-mailové adresy), abyste mohli overit, zda byla zmena provedena legitimním zpusobem nebo neoprávnenou tretí stranou. Vezmete prosím na vedomí, že i po opuštení našich webových stránek bude Váš úcet nadále automaticky rozpoznán, pokud se aktivne neodhlásíte. Z bezpecnostních duvodu je však prístup k Vašim datum uloženým v zákaznickém úctu možný pouze po opetovném zadání hesla.

Pokud jde o ochranu Vašich údaju, vezmete prosím na vedomí následující:
 

 • chrante svuj zákaznický úcet, a dokonce i pocítac, notebook nebo mobilní zarízení pomocí bezpecných hesel a kódu PIN, které znáte pouze Vy;
 • ujistete se, že jste se po každém nákupu on-line na této webové stránce odhlásili;
 • ujistete se, že pro každý úcet používáte ruzná hesla. Zkontrolujte, zda nepoužíváte heslo, které jste zvolili pro tuto webovou stránku, i na jiných webových stránkách. Pokud tomu tak je, doporucujeme Vám okamžite hesla zmenit.
 • nepište hesla na volne prístupné místo. Ujistete se, že jste jediná osoba, která má prístup k Vašim heslum.

Jak vytvorím bezpecné heslo?

Hesla by mela být zvolena tak, aby je nebylo možné snadno uhodnout: nemela by zahrnovat napríklad bežná slova každodenního života, vlastní jméno nebo jména príbuzných. Aby bylo Vaše heslo ješte bezpecnejší, doporucujeme použít kombinaci velkých a malých písmen, císlic a speciálních znaku.

Existují nejaké jiné aspekty, kterých bych si mel být vedom?

Pokud nekdy používáte verejne prístupný pocítac, vždy se po návšteve stránky euronova-shop.cz odhlaste.


6.3. Dávejte pozor na padelané e-maily (spoofing), spam a phishing

Bohužel, název naší spolecnosti byl také zneužit jako údajný odesílatel v tomto typu podvodu. Konkrétne to znamená, že uživatelé dostávají padelané e-maily s naším jménem. Tyto e-maily casto využívají loga euronova a v nekterých prípadech muže být obtížné je odlišit od skutecných e-mailu, které posíláme.

Podvodníci chtejí využít duveru, kterou máme u našich zákazníku, a poté ukrást duverná data (napríklad prístupová data, data uložená na zákaznickém úctu, platební data) nebo nainstalovat škodlivý software (jako jsou viry nebo trojské kone) do pocítace nebo smartphonu.

Tyto e-maily nevytváríme ani neposíláme, i když se naše jméno zobrazuje jako odesílatel. Bohužel nejsme schopni kontrolovat odesílání techto nelegálních e-mailu.

Zde jsou nekteré užitecné funkce, které Vám pomohou rozpoznat e-maily, které posíláme:


 • Nežádáme Vás o osobní údaje e-mailem, ani Vás nežádáme o potvrzení osobních údaju prostrednictvím odkazu v e-mailu.
 • Potvrzení objednávky a faktury od nás obdržíte pouze pro objednávky, které jste skutecne zadali.
 • E-maily s pripojenými soubory odesíláme pouze v prípade, že o to výslovne požádáte (napríklad návod k použití).
 • Naše e-maily neobsahují pravopisné ani gramatické chyby, protože jsou vždy pred odesláním kontrolovány.

Zde najdete rady, jak celit nevyžádané pošte, phishingu a podvodným e-mailum:
 • Podezrelé e-maily doporucujeme okamžite odstranit.
 • Nikdy neotevírejte odkazy a prílohy v podezrelých e-mailech ani neodhalujte žádné osobní informace.
 • Pokud jste omylem klikli na odkaz v e-mailu, zmente ihned své heslo v sekci „Muj úcet“. Doporucujeme také spustit antivirovou kontrolu v pocítaci.
 • Pokud Váš e-mail obsahuje neobvyklé nebo podezrelé informace o Vašich objednávkách nebo informacích o zákaznickém úctu, prejdete do cásti „Muj úcet“, kde jsou uvedeny všechny objednávky, které jste skutecne zadali, a mužete zkontrolovat stav Vaší objednávky a príslušné kódy pro fakturu. Rucne zadejte adresu euronova-shop.cz do rádku adresy v prohlížeci, vyhnete se tak presmerování na podvodné webové stránky prostrednictvím odkazu obsaženého v e-mailu

Náš zákaznický servis je Vám k dispozici v prípade pochybností: zavolejte na náš zákaznický servis nebo nám pošlete e-mail na [email protected].


7. Jak nás kontaktovat

Na stránce “Kontakty“” a dalších místech na našich stránkách Vám nabízíme ruzné možnosti, jak nás kontaktovat. Krome telefonického, faxového, poštovního nebo e-mailového kontaktu mužete využít chat našeho zákaznického servisu nebo mužete vyplnit a odeslat náš kontaktní formulár. Všechny osobní údaje Vámi dobrovolne sdelené v rámci požadavku o kontakt budou použity výhradne ke zpracování Vašeho požadavku. Minimální informace nezbytné k tomu, abychom klasifikovali a zpracovali Vaši žádost jsou oznaceny (*). Aby byla zajištena ochrana Vašich údaju, budou tyto údaje prenášeny výhradne v kodifikovaném formátu https.


8. Platby


8.1. Všeobecné informace

K dispozici Vám dáváme ruzné zpusoby platby, ze kterých si mužete svobodne vybírat: hotovost, kreditní/debetní karta nebo PayPal. Zpracováváme Vaše platební údaje, abychom mohli provádet platby za Vaše nákupy prostrednictvím této webové stránky. V závislosti na Vaší platební metode predáme Vaše platební údaje tretím stranám (napríklad v prípade plateb kreditní kartou, Vašemu poskytovateli kreditní karty). Právním základem zpracování techto údaju naší spolecností je tvoren cl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR (plnení smlouvy).
 


8.2. Computop

Pokud se rozhodnete platit kreditní nebo debetní kartou, technické zpracování bude provedeno Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberga. Computop je certifikovaný PSP PCI DSS a predním poskytovatelem bezpecných platebních transakcí. Computop splnuje bezpecnostní standard PCI. Odpovídající údaje o kreditní nebo debetní karte ukládá a zpracovává výhradne Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.
 


8.3. PayPal

V prípade platby prostrednictvím PayPal budou Vaše údaje o platbe odeslány PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“). PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu platební schopnosti u platebních metod platební kartou prostrednictvím PayPal, prímým inkasem prostrednictvím PayPal nebo - pokud je dostupný - „nákup na zálohu“ prostrednictvím PayPal. PayPal používá výsledek posouzení platební schopnosti ve vztahu ke statistické pravdepodobnosti nezaplacení k rozhodnutí, zda nabídne príslušnou platební metodu. Informace o platební schopnosti mohou obsahovat hodnoty pravdepodobnosti (tzv. hodnoty scoringu). Pokud jsou hodnoty scoringu zahrnovány do výsledku overení platební schopnosti, jsou založeny na vedecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpocet hodnot scoringu zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o ochrane údaju, vcetne informací o použitých informacních agenturách, najdete v Poucení o ochrane osobních údaju PayPal, dostupném zde.
 


9. Príjemci mimo EU

S výjimkou operací zpracování, ohledne kterých Vás v tomto Poucení o ochrane osobních údaju informujeme o možnosti predání údaju príjemcum mimo EU, Vaše údaje nepredáváme príjemcum umísteným mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodárský prostor. Predávání údaju je založeno na takzvaných Standardních smluvních doložkách  Evropské komise.


10. Doba uchování údaju

Doba uchovávání Vašich údaju, které shromaždujeme, závisí na úcelu, pro který je zpracováváme. Uchovávání probíhá po dobu nezbytne nutnou k dosažení námi sledovaného úcelu. Po uplynutí této doby budeme muset v souladu se zákonem urcité kategorie údaju uchovat po další dobu pouze pro splnení obcanských a danových povinností. V takovém prípade bude prístup k datum znemožnen.


Doba uchování:
 

 • Údaje na zákaznickém úctu: neomezené uchovávání základních údaju v prípade aktivních zákazníku. Úcet zákazníka bude smazán po 6 letech necinnosti.
 • Použití údaju pro marketingové úcely (bez sledování): 6 roky.
 • Souhlasy: trvalé uchovávání, souhlasy jsou tedy používány nepretržite (napríklad neustálé zasílání newsletteru e-mailem).
 • Údaje o sledování: 2 roky.
 • Protokoly chatu: 6 mesícu.
 • Údaje týkající se práva vznést námitku pro obchodní úcely: neomezené uchovávání.


11. Vaše práva jako zúcastnená strana

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údaju naší spolecností máte právo uplatnit svá práva jako zainteresovaná osoba. Máte napríklad právo požádat o prístup k údajum, které o Vás uchováváme. Mužete také odvolat jakýkoli souhlas, který nám poskytnete, a zabránit tak zpracování jednotlivých údaju. Máte také právo nechat opravit nesprávné údaje, obdržet urcité údaje v bežném elektronickém formátu a požádat o vymazání údaju, které se Vás týkají, které jsme uchovali. V tomto ohledu mejte na pameti, že mužeme být ze zákona povinni nadále uchovávat Vaše údaje, i když jste uplatnili své právo na jejich vymazání. Krome toho, za urcitých okolností, náš zájem o pokracování v uchovávání Vašich údaju muže mít prednost pred Vaším zájmem o jejich vymazání.


12. Vaše práva podrobne

Krome práva odvolat souhlas, který jste nám poskytli, mužete také uplatnit následující práva, pokud jsou splneny príslušné právní požadavky.

 • Právo na prístup k Vašim osobním údajum, které uchováváme (clánek 15 GDPR): zejména mužete požádat o prístup k informacím, jako jsou úcely zpracování, kategorie príslušných osobních údaju, kategorie príjemcu, kterým byly nebo budou osobní údaje sdeleny, ocekávané období uchování, zdroj údaju (pokud nebyla data shromáždena prímo od Vás).
 • Právo na opravu nesprávných údaju nebo na integraci neúplných údaju (clánek 16 GDPR).
 • Právo na vymazání námi uchovávaných údaju (clánek 17 GDPR): pokud bonprix nemusí dodržovat dodatecné lhuty pro uchovávání stanovené právními závazky a pokud neexistuje právo na další uchovávání údaju (napríklad pokud máme vuci Vám stále nevyrízené nároky).
 • Právo omezit zpracování Vašich údaju (clánek 18 GDPR): pokud je presnost údaju Vámi zpochybnena; zpracování je nezákonné, ale Vy jste proti vymazání údaju; správce údaju již Vaše údaje nepotrebuje, ale jsou pro Vás nezbytné pro zrízení, výkon nebo obhajobu práva u soudu; jste proti zpracování podle cl. 21 odst. 1 GDPR.
 • Právo na prenositelnost údaju (clánek 20 GDPR): chcete-li získat ve strukturovaném bežném a citelném formátu z automatického zarízení urcité údaje, které o Vás uchováváme, nebo požádat o predání techto údaju jinému správci údaju;
 • Právo podat stížnost dozorovému úradu (clánek 77 GDPR): pokud se domníváte, že zpracování Vašich údaju porušuje právní predpisy o ochrane údaju, mužete se obrátit na príslušný orgán pro ochranu osobních údaju v zemi EU, kde pobýváte nebo pracujete, nebo kde se domníváte, že došlo k údajnému porušení.


Mužete vymáhat výše uvedená práva vuci nám a práva, která Vám jsou urcena, a to písemne osobe odpovedné za ochranu osobních údaju euronova c/o bonprix s.r.l. P.O. Box 2, 300 71 Plzen, nebo e-mailem na [email protected]. Právo na prenositelnost údaju mužete uplatnit ve svém zákaznickém úctu (“Muj úcet”).

Datum: 15.02.2022


Bezpečná platba

Snadné vrácení zboží

60

dní na rozmyšlení

Přihlaste se k newsletteruPřihlaste se k newsletteru