Privacy policy

Poučení o ochraně osobních údajů euronova-shop.cz1. Obecné informace


Ochrana údajů je otázkou důvěry a pro nás jsou Vaše důvěra a ochrana Vašeho soukromí velice důležité. Z toho důvodu my,

bonprix s.r.l.
Via Adua 33
13855 Valdengo (BI)
Itálie
(Zpracovatel osobních údajů pro značku euronova, dále „bonprix“),

vždy dodržujeme při zpracování osobních údajů ustanovení zákona a rádi bychom Vás níže informovali o našem shromažďování údajů a jejich použití na webových stránkách euronova-shop.cz:

Osobní údaje


Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem zejména Vaše jméno, Vaše příjmení, Vaše datum narození, Vaše telefonní číslo, Vaše adresa, Vaše e-mailová adresa a také všechny údaje, které jsou sděleny při zadávání objednávky a vytváření zákaznického účtu. Mezi ně nepatří statistické údaje, které shromažďujeme například během návštěvy našeho webu a které nelze přímo spojit s Vaší osobou.
Pokaždé, když vstoupíte na naše stránky, máme možnost automaticky zaznamenat řadu dat a informací, které ukládáme do takzvaných souborů log. Naše soubory log mohou obsahovat následující data a informace:

 • Datum a hodina vstupu
 • Název navštívené stránky
 • Adresa IP požadujícího zařízení
 • Identifikátor zařízení (Google Advertising ID, Apple Advertising ID)
 • ID relace
 • Typ a verze použitého prohlížeče
 • Používaný operační systém
 • Referrer (odkazující stránka)

Tato data potřebujeme pro technickou dostupnost našich stránek a pro přizpůsobení displeje Vašemu zařízení. Kromě toho zaznamenáváme tato data takovým způsobem, abychom rozpoznali systémové chyby a kybernetické útoky na naše stránky a vyvinuli ochranná opatření, která zabrání jakémukoli zneužití. Uchovávání se provádí z důvodu nutnosti.
Toto zpracování se provádí dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (tzv. právní základ).

Na našich stránkách máte možnost objednat si online naše produkty.

 1. Vyřízení objednávek
  bonprix zpracovává osobní údaje shromážděné v souvislosti s Vašimi objednávkami za účelem uzavření/plnění smluvních vztahů. Sdělené kontaktní údaje a osobní údaje shromážděné v průběhu objednávky (mezi něž patří jméno, adresa, e-mailová adresa, informace o platbě a vrácení zboží, datum narození a případně telefonní číslo) jsou uloženy za účelem vyřízení objednávky a správy zákaznického účtu. Navíc bude Vaše e-mailová adresa použita pro potvrzení objednávky v souladu s ustanoveními zákona.

  Toto zpracování se provádí dle čl. 6, odst. 1 písm. b) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 2. Osobní oblast/ „Můj účet“
 3. Na našich stránkách máte také možnost vytvořit si vstup do oblasti „Můj účet“ chráněné heslem, díky které máte neustále možnost konzultovat údaje, které jsme o Vás uložili. Zde máte také možnost spravovat (upravovat, opravovat a mazat) Vaše údaje zaregistrované v „Můj účet“ a souhlasy, které jste udělil/-a.

  Pro vstup do oblasti „Můj účet“ na našich stránkách stačí Vaše e-mailová adresa a heslo. Tento vstup můžete provést, pokud jste již udělal/-a objednávku a pokud jste se již zaregistroval/-a na našich stránkách. Pokud jste v minulosti již udělal/-a objednávku telefonicky, poštou nebo na internetových stránkách (bez registrace), můžete být také požádáni o kód zákazníka a Vaše příjmení.

  Právní základ je tvořen čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

 4. Předcházení podvodům
  bonprix může použít údaje, které jste poskytli jako součást Vaší objednávky, ke kontrole, zda se nejedná o atypickou objednávku (např. souběžnou objednávku mnoha položek, které mají být odeslány na stejnou adresu s použitím různých zákaznických účtů). Důvodem provádění této kontroly je v zásadě oprávněný zájem bonprixu (např. vyvarování se nevyřízených plateb/krádeží identity). Právním základem zpracování údajů pro tyto účely je čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

 5. Přenos údajů třetím stranám
 6. V rámci plnění Vaší objednávky využíváme různé poskytovatele služeb, kteří s námi spolupracují v následujících oblastech:

  i. Call centra
  Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zákaznický servis, spolupracujeme s externími poskytovateli služeb, kteří se při plnění Vašich objednávek a vyřizování Vašich zákaznických požadavků mohou dozvědět následující údaje: jméno, příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, historii objednávek, historii komunikace. Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6, odst. 1, písm. a), b) a f) GDPR.

  ii. Platební služby
  K dispozici Vám dáváme různé způsoby platby, ze kterých si můžete svobodně vybírat. Kromě obvyklých platebních metod - dobírka - Vám nabízíme možnost platit platební kartou a prostřednictvím Paypal. Pokud je vybrána platba platební kartou a prostřednictvím Paypal, budou Vaše údaje o objednávce předány příslušným poskytovatelům platebních služeb k provedení platby. Právní základ je tvořen čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR. Další informace k takové platbě jsou uvedeny dále:

  PayPal
  V případě platby prostřednictvím PayPal budou údaje o platbě odeslány PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“), jenž je součástí platebního procesu. PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu platební schopnosti u platebních metod platební kartou prostřednictvím PayPal, přímým inkasem prostřednictvím PayPal nebo - pokud je nabízen - „nákup na zálohu“ prostřednictvím PayPal. PayPal používá výsledek posouzení platební schopnosti ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení k rozhodnutí, zda nabídne příslušnou platební metodu. Informace o platební schopnosti mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty scoringu). Pokud jsou hodnoty scoringu zahrnovány do výsledku ověření platební schopnosti, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot scoringu zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o ochraně údajů, včetně informací o použitých informačních agenturách, najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů PayPal:
    https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full

  Platba kreditní kartou
  Pokud platíte kreditní kartou, vaše platební údaje budou v rámci platebního procesu předány společnosti Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg (dále jen „Computop“).
  Kromě toho máte příležitost našemu obchodu umožnit zapamatovat si vaše platební údaje pro každou další transakci.
  Aby byla v tomto případě zajištěna bezpečnost vašich bankovních údajů, budou údaje o vaší kartě uloženy naším certifikovaným partnerem Computop. Ve společnosti Euronova obdržíme od našeho partnera token, který obsahuje alfanumerickou sekvenci, pomocí které budeme moci zobrazit pouze poslední 3 číslice vaší karty, které se vám zobrazí i při příštím nákupu na našem webu kromě následujících údajů: typ karty; datum platnosti karty; držitel karty za účelem výběru dříve zaregistrované karty (lze uložit více než jednu), se kterou chcete pokračovat v platbě.
  Pokud se rozhodnete platit na našich stránkách uložením vaší kreditní karty, při každém novém nákupu budete požádáni pouze o zadání CVV vaší karty.
  Toto zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RGPD).

  iii. Doprava
  Bonprix spolupracuje při doručování objednaných produktů s následujícími přepravními společnostmi: Cargo Nord SpA, Via Gramsci 142 - 13876 Sandigliano (BI); Gruppo UBV, Viale Risorgimento 32 - 22073 Fino Mornasco (CO); Česká Pošta, Poštovní přihrádka 99 - 225 99 Praha 025. Těmto přepravním společnostem mohou být předány následující údaje pro účely doručení objednaných produktů nebo doručení oznámení o doručení: jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

  Právním základem zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.
  iv. Marketingové služby
  Při výrobě našich propagačních materiálů (katalogy, odběry novinek, reklamní materiály atd.) využíváme různé poskytovatele služeb (tiskárny, marketingové agentury atd.).
  Přenos se provádí v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

  v. Zpracovatelé
  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Zpracovatelé údajů nepoužívají údaje pro své vlastní účely, ale provádějí zpracování údajů výhradně pro správce. Pokud například zakoupíte položku na euronova-shop.cz, mimo jiné sdělíte bonprixu svoji e-mailovou adresu. Tímto způsobem Vám můžeme zaslat potvrzení objednávky. Bonprix je tedy správcem tohoto zpracování údajů. Pro účely komunikace potvrzení objednávky bude Vaše e-mailová adresa zaslána poskytovateli služeb, který Vám zašle potvrzení objednávky zakoupené položky. Za tímto účelem bude poskytovatel služeb zpracovávat Vaši e-mailovou adresu jménem bonprix.
Bonprix má oprávněný zájem na používání osobních údajů pro marketingové účely. Pokud není uvedeno jinak, dochází k používání osobních údajů pro marketingové účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Marketing může být prováděn několika způsoby:

 1. Poštovní reklama
  Bonprix shromažďuje pro své vlastní marketingové účely a pro účely třetích stran následující údaje: jméno, příjmení, poštovní adresu, rok narození. Výše uvedené údaje mohou být za tímto účelem předány třetím stranám (poštovní reklama). Bonprix má také právo ukládat další osobní údaje, které se Vás týkají a které byly shromážděné v souladu s ustanoveními zákona, pro vlastní marketingové účely nebo pro marketingové účely třetích stran. Uložené dodatečné údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

  Bonprix dále pseudonymizuje/anonymizuje osobní údaje, které se Vás týkají, za účelem jejich použití pro vlastní marketingové účely nebo pro marketingové účely třetích stran.

  Pseudonymizované/anonymizované údaje mohou být také použity k tomu, abychom Vám mohli nabídnout personalizované online reklamy spravované externími agenturami.

  Kdykoli máte možnost bezplatně a s budoucím účinkem vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů pro výše uvedené marketingové účely (v tomto ohledu viz část „Právo vznést námitku/odvolat souhlas“).

  V případě vznesení námitky nebudou Vaše údaje použity k žádnému dalšímu zpracování pro reklamní účely. Připomínáme, že ve výjimečných případech můžete dostávat reklamní materiály i po Vašem vznesení námitky; k tomu dochází z technických důvodů souvisejících s časovým obdobím nezbytným k provedení žádosti a neznamená to, že jsme na Váš nesouhlas nereagovali.

 2. Odběr novinek
  V našem internetovém obchodě se Vám v různých částech nabízí možnost přihlásit se k odběru našich novinek a těžit tak z různých výhod poskytovaných registrovaným členům. Pokud se přihlásíte k odběru novinek, budete dostávat náš zpravodaj, který Vás bude pravidelně informovat o nových trendech, slevách, propagačních akcích a personalizovaných nabídkách společnosti euronova. Po odeslání žádosti o přihlášení k odběru novinek obdržíte potvrzovací e-mail s žádostí o opětovné potvrzení registrace. Samotné přihlášení k odběru novinek proběhne až po aktivaci potvrzovacího odkazu (tzv. procedura double opt-in). Abychom mohli i nadále vylepšovat náš zpravodaj a pro statistické účely, zjišťujeme jeho prostřednictvím, kdy a jak často je čten. Tyto informace jsou shromažďovány pseudonymizovaným způsobem.

  Odesílání novinek se zakládá na Vašem výslovném souhlasu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR.

  Kdykoli se samozřejmě můžete odhlásit z odběru novinek zasláním zprávy na adresu  [email protected]a/nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého zpravodaje, jakož i prostřednictvím naší  příslušné stránky.

 3. Právo vznést námitku/odvolat souhlas
  Kdykoli můžete vznést námitku proti používání, zpracování a sdělování Vašich osobních údajů pro marketingové účely zasláním neformální zprávy buď poštou na adresu bonprix s.r.l. – Divisione euronova, P.O. Box 2, 300 71 Plzeň, nebo e-mailem na  [email protected].
  To však neplatí pro údaje nezbytné k vyřízení Vaší objednávky. Po obdržení Vaší námitky se zdržíme používání, zpracování a přenosu příslušných údajů pro jiné účely, než je plnění Vaší objednávky, a nebudeme Vám již zasílat reklamní materiály, a to ani naše katalogy.
Pokud navštívíte naše stránky, shromažďujeme kromě údajů nezbytných pro vyřízení Vaší objednávky další informace, které jsou pro nás důležité a které se týkají Vašeho chování při nákupu a používání. Níže jsou uvedené konkrétní informace týkající se shromažďování nebo zpracování údajů, jakmile navštívíte naše internetové stránky.
  Během návštěvy našich stránek se do zařízení uživatele ukládají textové soubory (tzv. soubory cookie), které slouží k tomu, aby byla naše nabídka využitelnější, efektivnější a bezpečnější. Díky těmto údajům je například možné zobrazit na stránce informace, které se týkají přímo Vašich zájmů. Jediným účelem je tedy co nejvíce přizpůsobit naši nabídku přáním zákazníka a co nejvíce usnadnit navigaci na našich stránkách.

  Na našich stránkách používáme soubory cookie, které spadají do následujících kategorií:

  Cookie první strany:
  Tato typologie cookie je spravována přímo bonprixem. V závislosti na jejich účelu zůstávají trvale uloženy - i po ukončení relace - (tzv. trvalé soubory cookie, například pro uložení identifikačních údajů o přístupu, provedení opt-out) nebo jsou odstraněny při zavření prohlížeče (tzv. relační cookies, které zůstávají v platnosti pouze po dobu otevření prohlížeče, např. pro zobrazení nákupního košíku na různých stránkách).

  Cookie třetích stran:
  Tento typ souborů cookie spravují jiní poskytovatelé, tedy subjekty, které nám především zviditelňují reklamní bannery na jiných internetových stránkách. Tito poskytovatelé například používají soubory cookie k tomu, aby sdělili, že reklamní banner zobrazený uživatelem vedl k prodeji (např. conversion tracking (zpětné sledování)).

  V této souvislosti se používají tzv. dočasné/trvalé cookies, které se po určité době automaticky vymažou. Tyto dočasné nebo také trvalé soubory cookie se ukládají na Váš pevný disk a po určité době se samy vymažou. I cookies našich partnerů obsahují pouze pseudonymizované, většinou dokonce anonymní údaje. Umožňují našim partnerům pochopit, na které produkty jste se podíval/-a, zda jste něco koupil/-a, které produkty jste hledal/-a atd. V této souvislosti někteří naši reklamní partneři zaznamenávají i prostřednictvím stránek informace o stránkách, které jste dříve navštívil/-a, nebo například o které produkty jste projevil/-a zájem, aby Vám mohli zobrazovat reklamu, která co nejvíce odráží Vaše zájmy. Pseudonymizované údaje nejsou nikdy spojeny s Vašimi osobními údaji. Jejich účelem je pouze umožnit našim reklamním partnerům, aby na Vás zacílili reklamu, která by Vás mohla skutečně zajímat.

  Naše používání souborů cookie je založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  Tento souhlas je udělen kliknutím na „OK“ v banneru zobrazeném na našich stránkách. Poskytnutím Vašeho souhlasu udělujete bonprixu oprávnění ukládat data do Vašeho zařízení (například pomocí instalace cookie) nebo shromažďovat údaje z Vašeho zařízení. Tento typ údajů (tzv. sledovací údaje) používá bonprix na základě Vašeho výslovného souhlasu. Shromažďování a zpracování údajů na základě takto vyjádřeného souhlasu, jakož i právo na odvolání uděleného souhlasu, jsou popsány níže.

  Samozřejmě můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby se naše soubory cookie v budoucnu neukládaly na Váš pevný disk nebo aby byly již uložené soubory cookie vymazány. V takovém případě postupujte následujícím způsobem:

   Zakázání cookie:

    V Internet Exploreru:

   1. V menu „Nástroje“ zvolte „Možnosti internetu“.
   2. Klikněte na kartu „Osobní údaje“.
   3. V Nastavení zvolte „Upřesnit“ a poté zvolte, zda chcete přijímat, blokovat nebo obdržet žádost o zasílání cookie vlastních či třetích stran.
   4. Pomocí „OK“ potvrdíte zvolené nastavení.


    Ve Firefoxu:

   1. V menu „Nástroje“ zvolte „Možnosti“.
   2. Klikněte na „Ochrana soukromí“.
   3. V rozevíracím menu zvolte možnost „Použít osobní nastavení“.
   4. Nyní můžete nastavit, zda chcete přijímat cookie, jak dlouho chcete tato cookie uchovávat a můžete přidat výjimky, které stránky mají mít vždy nebo naopak nikdy povoleno používat cookie.
   5. Pomocí „OK“ potvrdíte zvolené nastavení.

    V Google Chrome:

   1. Klikněte na menu Chrome na liště nástrojů prohlížeče.
   2. Nyní zvolte „Nastavení“.
   3. Klikněte na „Rozšířená nastavení“.
   4. V části „Ochrana soukromí a zabezpečení“ klikněte na „Nastavení obsahu“.
   5. V části Nastavení obsahu „Umožňují určit, jaký obsah mohou ukazovat webové stránky a jaké informace mohou používat“.
   6. Cookie a údaje internetových stránek.
   7. Dále je klávesa „Zablokované“ Ano/Ne.

    V Safari:

   1. Jděte na „Nastavení“ a zvolte „Safari“
   2. V části „Ochrana osobních údajů“ v bodě „Blokovat cookie“ je uvedena možnost „Vždy blokovat“.

   Pozor však: pokud zakážete prohlížeči používat cookie, bude možné procházet si stránky euronova-shop.cz , i když nebudete mít možnost objednat naše produkty.

   Také si můžete kdykoli sám/sama nastavit a upravovat v našem  Centru nastavení  ochrany osobních údajů zpracování údajů týkajících se Vašeho chování coby uživatele našich stránek.
  Pro správu a dokumentaci (zákonně vyžadované) Vámi uděleného souhlasu používáme nástroj pro správu souhlasu OWAPro společnosti Hurra Communications GmbH. Díky používání této technologie můžeme spravovat Vaše nastavení zpracování sledovacích a analytických údajů, jakož i nastavení těchto údajů pro reklamní účely v našem  Centru nastavení ochrany osobních údajů. Abychom Vaše nastavení zohlednili při budoucích návštěvách našich stránek, ukládáme tyto informace do souboru cookie. Bonprix je ze zákona povinna tak učinit.

  Právním základem je čl. 6, odst. 1 písm. c) GDPR.

   i. Optimalizace procházení webu

   Službu Hotjar používáme, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali naše stránky a jejich procházení. Hotjar (Hotjar Limited, a private limited liability company registrovaná podle zákonů Malty, se sídlem Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) je technologická služba, která nám pomáhá lépe porozumět chování našich uživatelů (např. jaký čas tráví na stránkách, kterými prochází, na které odkazy klikají, co uživatelé dělají a co se jim nelíbí atd.), což nám umožňuje vytvářet a udržovat naši službu se zpětnou vazbou od uživatelů. Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení. Patří sem IP adresa zařízení (zpracovaná během relace a uložená anonymně), velikost displeje zařízení, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o prohlížeči, zeměpisná poloha (pouze země) a preferovaný jazyk používaný pro zobrazení našich internetových stránek. Hotjar ukládá tyto informace naším jménem do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Hotjar má smluvně zakázaný prodej jakýchkoli údajů shromážděných naším jménem..

   Další informace najdete na stránkách Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/.

   Právním základem zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR.

   Svůj souhlas můžete odvolat a spravovat volbou příslušného nastavení v  Centru nastavení ochrany osobních údajů.
  Používáme-různé služby třetích poskytovatelů, které nám pomáhají neustále vyvíjet naše stránky a přizpůsobovat je potřebám našich zákazníků.

  Naše webové stránky mimo jiné používají technologie a soubory cookie online retargetingu. Tyto technologie nám umožňují zacílit na uživatele, kteří již projevili zájem o náš obchod a produkty, online reklamou na internetových stránkách našich partnerů. Některé studie ukázaly, že pro uživatele internetu je zobrazování personalizované reklamy založené na jejich zájmech zajímavější než zcela neosobní reklama. Při retargetingu probíhá zobrazování reklamních nástrojů na základě analýzy předchozího chování uživatele. Samozřejmě, že ani v tomto případě nejsou uchovávány žádné osobní údaje, ale pouze pseudonymizované údaje, a využití technologií retargetingu přirozeně probíhá v souladu s ustanoveními platných zákonů o ochraně údajů.

  Právní základ je tvořen-čl. 6, odst. 1, a) a čl. 7 GDPR.

  i. Google Adwords/Remarketing/Google Shopping
  Naše internetové stránky využívají služby Google Adwords, Google Remarketing a Google Shopping. Google AdWords, včetně Google Shopping, je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“), jehož funkci Remarketing používáme. Díky funkci Remarketing Vám můžeme nabídnout reklamy založené na Vašich zájmech projevených na jiných internetových stránkách v reklamní síti Google. Za tímto účelem analyzujeme Vaše chování při procházení našich stránek, například jaké nabídky jste si prohlížel/-a. Tímto způsobem Vám můžeme i po Vaší návštěvě našich stránek zobrazovat personalizované reklamy v samotném vyhledávači Google, takzvané „Google reklamy“, a na dalších internetových stránkách. Za tímto účelem při Vaší návštěvě služeb Google nebo stránek v reklamní síti Google uloží Google do Vašeho prohlížeče soubor cookie, který zaznamená Vaši návštěvu. Cookie se používá k jedinečné identifikaci Vašeho internetového prohlížeče, ne k identifikaci Vaší osoby. Právní základ tohoto zpracování údajů je tvořen čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR a čl. 7 GDPR (souhlas).

  Používání souborů cookie společností Google můžete zakázat, a tím odvolat souhlas, který jste nám udělil/-a k používání služeb Google AdWords/Google Remarketing, prostřednictvím následujícího odkazu, ze kterého stáhnete a instalujete dostupný plugin:  www.google.com/settings/ads/plugin.

  Další informace o Google Remarketing a poučení o ochraně osobních údajů Google naleznete na:  www.google.com/privacy/ads/.


  ii. Souhlas pro Seznam
  Tato webová stránka využívá služby společnosti Seznam.cz a.s. (dále jen „Seznam“). V rámci služby Seznam využíváme funkci remarketingu. Funkce remarketingu nám umožňuje zobrazovat vám reklamy vycházející z vašich zájmů na jiných webech v rámci Seznamu. Toto se provádí analýzou vašeho chování při procházení na našem webu, například vámi zobrazených nabídek. Tato činnost nám umožňuje zobrazovat individualizované reklamy na samotném online vyhledávači Seznam a na jiných webových stránkách i po vaší návštěvě našeho webu. Za tímto účelem Seznam do vašeho prohlížeče ukládá soubory cookie v případech, kdy navštívíte Seznam nebo navazující webové stránky. Tento soubor cookie se používá k zaznamenávání vašich návštěv. Soubor cookie se používá k jedinečné identifikaci vašeho webového prohlížeče, nikoli vaší osoby.

  Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. A, 7 nařízení DSGVO (souhlas).

  Úpravou vašich údajů v našem centru ochrany osobních údajů můžete používání souborů cookie Seznamem deaktivovat a odvolat tím souhlas, který nám byl udělen k používání služeb Seznamu.


  iii. Facebook Retargeting (custom audience stránek)
  Do těchto internetových stránek je integrován pixel Facebook Ireland Limited (pixel custom audience stránek), jehož prostřednictvím Facebook Limited shromažďuje informace týkající se používání těchto stránek (např. informace o shlédnutých položkách). Výše uvedené služby budou řízeny/spravovány naším partnerem Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie. Tyto informace mohou být spojeny s Vaší osobou s pomocí dalších informací, které o Vás společnost Facebook Ireland Limited shromáždila, například jako vlastníka účtu na sociální síti „Facebook“. Díky informacím shromážděným pomocí pixelu je možné zobrazovat reklamy o našich nabídkách na základě Vašich zájmů na Vašem účtu na Facebooku (retargeting). Informace shromážděné prostřednictvím pixelu mohou být také agregovány společností Facebook Ireland Limited a takto agregované informace může společnost Facebook Ireland Limited použít pro své vlastní komerční účely nebo pro komerční účely třetích stran. Tímto způsobem může společnost Facebook Ireland Limited například odvodit konkrétní zájmy z Vašeho chování při procházení těchto stránek a také použít tyto informace k zobrazení nabídek od třetích stran. Společnost Facebook Ireland Limited může také propojit informace shromážděné prostřednictvím pixelu s dalšími informacemi o Vás, které shromáždila společnost Facebook Ireland Limited na jiných internetových stránkách a/nebo v souvislosti s používáním sociální sítě „Facebook“, aby mohla uložit profil, který se Vás týká. Tento profil může být použit pro komerční účely. Další informace o ochraně údajů společností Facebook Ireland Limited jsou uvedeny zde:  https://www.facebook.com/policy.php

  Právním základem zpracování těchto údajů je tvořen čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR (souhlas).


  iv. Criteo
  Do těchto internetových stránek je integrována technologie retargetingu společnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž. Použití této technologie umožňuje zobrazovat Vám reklamy na produkty, které jste viděli na těchto stránkách, na stránkách třetích stran (tzv. stránky publisher). Za tímto účelem Criteo shromažďuje informace týkající se Vašeho chování na těchto stránkách pomocí sledovacích souborů cookie a podobných technologií, které jsou nainstalovány ve Vašem prohlížeči, a pomocí reklamních ID v kontextech, kde soubory cookie nejsou podporovány - například aplikace. S pomocí těchto technologií může Criteo analyzovat trendy a identifikovat zájmy jednotlivých uživatelů ve vztahu ke stránkám a aplikacím. Díky těmto technologiím Criteo označuje návštěvníky na těchto stránkách a v aplikacích přidělením technického ID. Criteo nikdy neshromažďuje osobní údaje, které umožňují osobní identifikaci, jako je jméno nebo adresa. Criteo analyzuje pouze prohlížené produkty nebo chování související s provedeným vyhledáváním a navštívenými stránkami partnera, pro který Criteo inzeruje. Aby Vám společnost Criteo mohla nabídnout přizpůsobenou reklamu a nabídnout Vám bezproblémové online prostředí, může synchronizovat ID různých prohlížečů, které používáte („synchronizace ID“). Díky technologii synchronizace ID Vám Criteo může vždy nabídnout ty nejrelevantnější reklamy - bez ohledu na použitý prohlížeč nebo zařízení, aniž by bylo nutné shromažďovat nebo zpracovávat osobní údaje, jako je jméno nebo adresa. Za tímto účelem používá společnost Criteo přesné kombinované metody založené na technických datech shromážděných prostřednictvím technologií používaných společností Criteo, jako jsou ID našich reklamních partnerů nebo šifrované e-mailové adresy přenášené partnery společnosti Criteo. Další informace o ochraně údajů společností Criteo naleznete na  https://www.criteo.com/privacy/.
  Právním základem zpracování těchto údajů je tvořen čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR (souhlas).

  Svůj souhlas s pseudonymizovanou analýzou Vašeho chování při procházení internetu ze strany Criteo můžete odvolat pomocí následujícího odkazu:  https://www.criteo.com/privacy/.
  Samozřejmě můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby se naše soubory cookie v budoucnu neukládaly na Váš pevný disk nebo aby byly již uložené soubory cookie vymazány.

  v. Google Analytics
  Tato stránka používá Google Analytics, službu internetové analýzy společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analyzovat Vaše používání internetových stránek. Google obecně přenáší informace o Vašem používání těchto stránek vytvořené pomocí cookies na server Google ve Spojených státech amerických, kde jsou uloženy. Aktivací anonymizace IP na těchto stránkách však společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v dalších smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech přenáší Google úplné adresy IP na server Google ve Spojených státech amerických, kde jsou anonymizovány. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek použije Google tyto informace k prozkoumání Vašeho používání internetových stránek, k vypracování zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetových stránek nebo internetu. IP adresa sdělená Vaším prohlížečem v kontextu Google Analytics není propojena s jinými údaji Google.

  Relace a kampaně jsou po určité době ukončeny. Relace jsou obvykle ukončeny po 30 minutách bez aktivity, kampaně po šesti měsících. Časový limit pro kampaně je maximálně dva roky. Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/
   https://policies.google.com/?hl=en.


  vi. Hurra Analytics
  Na těchto stránkách se používají technologie společnosti Hurra Communications GmbH (www.hurra.com) ke shromažďování a ukládání údajů týkajících se Vašeho chování při používání našich internetových stránek pro účely optimalizace a marketingu. Tato data se používají k analýze chování návštěvníků a slouží k vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů. Za tímto účelem se používají soubory cookie, které umožňují rozpoznat internetový prohlížeč během následující návštěvy. Uživatelské profily vytvořené díky technologii hurra.com jsou spojeny s vlastníkem pseudonymu bez výslovného povolení návštěvníka, ale bez osobních údajů. IP adresy návštěvníků jsou před archivací zkráceny, aby se zabránilo jakémukoli odkazu na osoby a aby nemohly být uživatelské profily zpětně vysledovány na IP adresy.

  Další informace naleznete v    Poučení o ochraně údajů    na hurra.com.Návštěvníci internetových stránek mohou kdykoli vznést námitku proti shromažďování a ukládání dat technologií hurra.com pro tyto internetové stránky prostřednictvím odkazu  opt-out.

  Samozřejmě můžete také svůj prohlížeč nastavit tak, aby se naše soubory cookie v budoucnu neukládaly na Váš pevný disk nebo aby byly již uložené soubory cookie vymazány.

  Máte také možnost odvolat svůj souhlas volbou příslušného nastavení v našem Centru nastavení ochrany osobních údajů.

  Poté bude uložen soubor cookie, který trvale zabrání přenosu dat, pokud tento soubor cookie ze svého prohlížeče neodstraníte cíleně nebo prostřednictvím funkce, která odstraní všechny soubory cookie. Toto nastavení lze kdykoli změnit.  vii.Akcidenční marketing a Přidružení partneři

  Přidružení partneři Pro správné zaznamenávání prodejů a/nebo potenciálních zákazníků, následující přidružení partneři, mimo jiné, nastaví soubory cookies na zařízení návštěvníka:

   Tradedoubler Sp. z o.o., ul. Puławska 2 budynek C, 02-566 Warszawa

  Soubory cookies používané našimi přidruženými partnery jsou přijímány ve standardním nastavení internetového prohlížeče. Pokud si nepřejete, aby byly tyto soubory cookie ukládány, deaktivujte přijímání souborů cookie v příslušných doménách ve vašem internetovém prohlížeči. Přidružení partneři ukládají pouze ID daného partnera a číslo objednávky reklamního média, na které návštěvník klikl (banner, textový odkaz atd.), údaje potřebné pro zpracování platby. Po dokončení transakce je vydáno ID přidruženého partnera, který je přiřazen k provizi splatné danému partnerovi za tohoto partnera.


  ix. Odvolání souhlasu

  Máte možnost zabránit bonprixu obecně používat technologie retargetingu a analýzy internetových stránek volbou příslušného nastavení v našem  Centru nastavení ochrany osobních údajů. To znamená, že všechny výše uvedené služby analýzy internetových stránek a retargetingu budou deaktivovány. Poté bude uložen soubor cookie, který trvale blokuje přenos zvolených dat týkající se sledování, pokud tento soubor cookie ze svého prohlížeče neodstraníte cíleně nebo prostřednictvím funkce, která odstraní všechny soubory cookie. Toto nastavení lze kdykoli změnit.

Samozřejmě, že euronovu nenaleznete pouze prostřednictvím našich internetových stránek. K mířené propagaci naší značky používáme také různé kanály sociálních médií.

 • a. Marketing na sociálních médiích
  Pro tyto účely máme profily společnosti na Facebooku a Youtube.

  Dále uvedený obchodní účel je třeba ve smyslu GDPR považovat za oprávněný zájem. Odpovědnost za spravování v souladu s ochranou údajů nese příslušný poskytovatel.

  Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů příslušným poskytovatelem, jakož i související práva a možnosti nastavení ochrany Vašeho soukromí v tomto případě najdete v příslušných poučeních o ochraně údajů poskytovatelů, odkazy na ně uvádíme dále.

  Facebook:
  https://cs-cz.facebook.com/policy

  Youtube:
  https://policies.google.com/privacy?hl=en

  Odpojením se od sociálních sítí a odstraněním nainstalovaných cookie můžete zabránit tomu, aby sociální sítě spojovaly informace sociální sítí týkající se Vaší návštěvy našeho webu s Vaším uživatelským účtem v příslušné sociální síti. Pokud si nepřejete, aby sociální sítě propojovaly údaje shromážděné z našich internetových stránek přímo s Vaším profilem, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z příslušné sociální sítě.

  Právní základ pro zpracování těchto údajů, není-li níže uvedeno jinak, je tvořen čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Pokud dále není uvedeno jinak, Vaše údaje a informace nejsou námi používány žádným jiným způsobem.

 • b. Social plugin
  Naše přítomnost na internetu využívá takzvané sociální pluginy („pluginy“), aby byl online obchod více přizpůsobený Vašim potřebám. Tímto způsobem Vám nabízíme možnost sdílet naše produkty a obsah na Facebooku.

   i. „Sdílet“ na Facebook
   Na těchto internetových stránkách jsou integrované pluginy sociální sítě Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Plugin Facebooku lze na našem webu rozpoznat podle „f“.

   Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, pak můžete kliknutím na tlačítko „Facebook“ propojit obsah našich stránek s Vaším profilem na Facebooku. Tímto způsobem může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Poukazujeme na to, že nezískáme žádné informace týkající se obsahu sdílených dat a jejich použití Facebookem. Další informace naleznete v poučení o ochraně údajů na Facebooku:  https://www.facebook.com/policy.
Na těchto internetových stránkách je také tlačítko WhatsApp (tlačítko Sdílet na WhatsApp), které Vám umožňuje sdílet obsah euronova-shop.cz v aplikaci WhatsApp Vašeho zařízení (v případě mobilních zařízení se odesílá prostřednictvím nainstalované aplikace, zatímco na pevných zařízeních můžete použít i webovou verzi přístupnou z internetu). Toto tlačítko je hypertextovým odkazem. Pouhé objevení se tlačítka na těchto internetových stránkách ještě neznamená přenos osobních údajů správci WhatsAppu ani třetím stranám; jakmile je však použito, správce WhatsAppu se dozví o sdíleném obsahu a o tom, že tlačítko bylo použito na těchto internetových stránkách. Další informace týkající se používání osobních údajů správcem WhatsAppu najdete v poučení o ochraně údajů správce:  https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy.
V rámci analýzy Vašich údajů o uživateli na našich internetových stránkách používáme některé subjekty (Facebook, Google atd.) se sídlem ve Spojených státech. S těmito subjekty byla podepsána smlouva evropského typu, která zaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů.
V rámci našich možností se snažíme přijmout technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným výmazem a změnou, ztrátou, neoprávněným předáním nebo nepovoleným přístupem. Naši zaměstnanci jsou proto vázáni mlčenlivostí a ochranou údajů a jsou pravidelně školení o ochraně údajů.
Bonprix může mít uloženy osobní údaje, dokud existuje oprávněný zájem na jejich uložení a tento zájem převažuje nad Vaším zájmem o vymazání údajů. V případech, kdy zájem společnosti bonprix na uložení údajů nepřeváží nad Vaším zájmem přerušit takové uložení, bude toto uložení pokračovat, pokud to bude vyžadovat zákon (např. povinnosti dle občanskoprávních a daňových předpisů). V těchto případech budou údaje uloženy výlučně za účelem dodržení ustanovení zákona a bude zabráněno přístupu. Po uplynutí podmínek pro uložení budou tyto údaje zcela smazány. Pokud nejsou Vaše údaje používány ke komerčním účelům (viz „Jaké údaje používá bonprix pro účely přímého marketingu?“), budeme údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy uchovávat po celou dobu trvání smlouvy a do uplynutí záruční doby předepsané zákonem. Po uplynutí této lhůty budeme uchovávat informace týkající se smluvního vztahu nezbytné pro účely plnění povinností stanovených občanskoprávními a daňovými předpisy. Během tohoto období budou údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly ze strany daňových úřadů.
Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům a omezení jejich zpracování. Máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 GDPR. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu. Máte také právo opravit své osobní údaje nebo je v případě neúplnosti doplnit. Máte také právo požadovat, aby Vámi poskytnuté údaje, které jsme zpracovali na základě Vašeho souhlasu nebo jejichž zpracování bylo nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, Vám byly předány nebo aby byly předány třetím stranám v běžně používaném formátu (právo na přenositelnost údajů). Vzhledem k tomu, že v některých shora uvedených případech zpracováváme údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá za následek neúčinnost zpracování údajů prováděného na základě Vašeho souhlasu do doby samotného odvolání. Výše popsaná práva můžete vůči nám uplatnit písemně na bonprix s.r.l. – Divisione euronova - poštovní přihrádka 2, 300 71 Plzeň, nebo e-mailem na  [email protected];  tato práva můžete také částečně uplatnit v našem internetovém obchodě v části „Můj účet“. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů v zemi EU, ve které žijete nebo ve které pracujete, jak předvídá čl. 77 GDPR.

12. Jak nás kontaktovat Na stránce  „Kontakty“  máte několik možností, jak nás kontaktovat. Kromě telefonního, poštovního nebo e-mailového kontaktu máte možnost vyplnit a odeslat náš kontaktní formulář. Všechny osobní údaje sdělené v rámci požadavku o kontakt budou použity výhradně ke zpracování Vašeho požadavku. Minimální informace nezbytné k tomu, abychom klasifikovali a zpracovali Vaší žádost jsou označeny (*). Aby byla zajištěna ochrana Vašich údajů, budou tyto údaje přenášeny výhradně v kodifikovaném formátu https.
Ke zpracování Vašich údajů dochází na základě čl. 6, odst. 1, písm. a), b), c), f) GDPR.

13. Správce
bonprix s.r.l.
Via Adua 33 – 13855 Valdengo (BI)
ITÁLIE

14. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti bonprix je Vám k dispozici, aby odpověděl na všechny dotazy nebo připomínky týkající se ochrany osobních údajů:


bonprix s.r.l. – Divisione euronova
Poštovní přihrádka 2, 300 71 Plzeň.
E-mail:  [email protected].

Bezpečná platba

Snadné vrácení zboží

60

dní na rozmyšlení

Přihlaste se k newsletteruPřihlaste se k newsletteru