Etický kodex
ETICKÝ KODEX
bonprix s.r.l., vlastník značky euronova, přijal Etický kodex, který najdete v odkazu níž. Kodex byl přijat proto, aby mezi zaměstnanci firmy a všemi spolupracovníky a zákazníky ozřejmil její hodnoty slušnosti, rovnosti, mravní bezúhonnosti, lojality i důslednosti a s nimi souvisejícími pravidly, kterými se firma řídí při každodenních činnostech a která odkazují k její reputaci a image na daném trhu.

Etický kodex